Xã hội

Đồng bào Công giáo tích cực đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tập hợp, phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào Công giáo để chủ động thông tin, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp xem xét giải quyết.

Quang cảnh Tọa đàm. (Ảnh: Quang Vinh)

TTXVN - Ngày 21/8, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời”.

Đồng chủ trì Tọa đàm có ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là tổ chức xã hội đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 68 năm hình thành và phát triển, với đường hướng hoạt động “Kính Chúa yêu nước”, “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo thi đua yêu nước, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ông Hoàng Công Thủy đánh giá, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiều tỉnh, thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp, động viên các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tích cực đoàn kết đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; "Xứ, họ đạo tiên tiến", "Gia đình Công giáo văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo", “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… Sự phát triển phong phú, đa dạng các phong trào thi đua yêu nước trong các xứ, họ đạo là sự thể hiện sâu sắc tấm lòng "Kính chúa yêu nước", sống "Tốt đời đẹp đạo" của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, đồng bào Công giáo đã thực hiện có hiệu quả đường hướng mục vụ của Giáo hội trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, nhất là tích cực tham gia công tác từ thiện, các hoạt động bác ái xã hội, nâng cao dân trí, cùng với đất nước từng bước vượt qua khó khăn, thử thách và ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có những đóng góp lớn lao vào sự phát triển chung của đất nước.

Trao đổi tại Tọa đàm, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cho hay, trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đặt ra các mục tiêu đổi mới, gồm: Tích cực tuyên truyền để đồng bào Công giáo tiếp tục chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của truyền thống văn hóa, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đồng thuận xã hội.

Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nỗ lực tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào Công giáo để chủ động thông tin, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp xem xét giải quyết...

Chia sẻ từ góc độ của một cán bộ tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động, đoàn kết và xây dựng chính sách tôn giáo, trong đó có Công giáo, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho rằng, tăng cường đoàn kết đồng bào Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và toàn thể đồng bào Công giáo Việt Nam.

Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, ông Nguyễn Văn Thanh đề xuất tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng ngày càng tốt hơn các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo; tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật; phát huy tốt hơn các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo, của đồng bào Công giáo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo môi trường xã hội, cơ sở pháp lý để đồng bào Công giáo phát huy thế mạnh của mình trong tham gia phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân trong các lĩnh vực mà người Công giáo có thế mạnh như: Y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, khẳng định rõ hơn vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong sứ mệnh “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ” để đoàn kết người Công giáo Việt Nam cùng nhân dân cả nước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; trao đổi về các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các tổ chức thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.../.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm