An sinh

Phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng vùng đất ven biển và hải đảo

Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, nhiều chương trình hỗ trợ về cơ sở vật chất hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững…, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.

TTXVN - Các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của xã bãi ngang ven biển tỉnh Thanh Hóa.

 Cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân xã đảo

Nghi Sơn là một trong hai xã đảo, bãi ngang trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Với diện tích nhỏ hẹp, quỹ đất ít nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống nhân dân xã đảo đã không ngừng được nâng cao. Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn, trong hai năm 2022 - 2023, địa phương được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với tổng mức đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng. Theo đó, xã được làm mới đường bê tông và mương thoát nước với kinh phí thực hiện hơn 2,3 tỷ đồng, hơn 400 hộ nghèo và cận nghèo trong khu vực được hưởng lợi. Việc duy tu, bảo dưỡng kè chắn sóng thôn Nam Sơn đã giúp 131 hộ nghèo và 166 hộ cận nghèo trên địa bàn không lo biển xâm thực.

Xã được đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng xây mới hoàn toàn các nhà văn hóa thôn Nam Sơn, Thanh Sơn, Trung Sơn, Bắc Sơn, tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang, kiên cố… Các dự án, công trình được hỗ trợ đã cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, đi lại, học hành, khám, chữa bệnh của nhân dân xã đảo; qua đó góp phần hiệu quả trong xóa đói giảm nghèo, từ 236 hộ nghèo chiếm 8,89% (đầu năm 2022) giảm còn 131 hộ, chiếm 4,86% (cuối năm 2022).

Anh Nguyễn Hồng Quân (xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn) cho biết, với vị trí địa lý là nơi đầu sóng ngọn gió, trong những năm qua, kinh tế biển nơi đây gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp. Được sự quan tâm của Nhà nước với nhiều chương trình hỗ trợ về cơ sở vật chất hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững…, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.

Theo ông Hoàng Khắc Đạo, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Nghi Sơn, kết quả đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đã góp phần tạo điều kiện cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế. Hầu hết các công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế…

Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã; tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực từ người dân và các tổ chức, cá nhân; nâng cao tính chủ động, phát huy nguồn lực tại chỗ, tập trung cho các mục tiêu trọng điểm, giúp giảm nghèo bền vững.

 Khai thác tiềm năng, lợi thế vùng đất ven biển và hải đảo

Ngư Lộc là xã duy nhất của huyện Hậu Lộc đang được hưởng chế độ xã bãi ngang theo Quyết định 257/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Theo đó, giai đoạn 2022 - 2023, ngân sách Trung ương đã bố trí hơn 19 tỷ đồng đầu tư 5 công trình về giao thông, trường học, nhà văn hóa… nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất ven biển và hải đảo.

Công trình nâng cấp đường giao thông giải nhựa Asphanlt, cải tạo nâng cấp rãnh thoát nước với tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Các công trình xây dựng trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và tránh trú bão 2 tầng, xây dựng mới Trường Tiểu học Ngư Lộc 2, cải tạo Trường Trung học Cơ sở và Tiểu học 1 Ngư Lộc, duy tu bảo dưỡng hạ tầng các xã bãi ngang ven biển hải đảo… đang được gấp rút thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ được đầu tư trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển như các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nông thôn mới... giúp cho bộ mặt xã Ngư Lộc có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội từng bước phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu (giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, nước sạch, điện...) từng bước được đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất ven biển và hải đảo.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thụ, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đã giảm từ 7,1% đầu năm 2022 xuống còn 4,2% vào cuối năm; ước đến cuối năm 2023 giảm còn 3,52%. Đến nay, 100% huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng. Có thể nói, việc triển khai chương trình, dự án thời gian qua chính là "cú hích" trong phát triển kinh tế của xã bãi ngang ven biển…/.

Khiếu Tư - Nguyễn Nam

Tin liên quan

Xem thêm