An sinh

Thành phố Hạ Long: Hoàn thành sớm kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn

Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình khó khăn.

TTXVN - Theo Ủy ban MTTQ thành phố, tính đến ngày 15/8, Hạ Long đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở cho 107 hộ có hoàn cảnh khó khăn, sớm trước 15 ngày so với kế hoạch đề ra.

Năm 2022, thành phố Hạ Long được Ủy ban MTTQ Việt Nam công nhận hoàn thành việc xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. Do đó năm 2023, thành phố không nằm trong các địa phương cần xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chương trình của tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần mọi người dân đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, thành phố Hạ Long đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai xây mới, sửa chữa nhà ở cho 77 hộ có hoàn cảnh khó khăn; trong đó 26 hộ có nhu cầu xây mới, 51 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 3,1 tỷ đồng (60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa và tặng mỗi hộ 1 triệu đồng khi về nhà mới). Cùng với 77 hộ nói trên, các xã, phường của thành phố Hạ Long đã chủ động, vận động xây dựng, sửa được 30 nhà (trong đó 9 nhà xây mới, 21 nhà sửa chữa) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền mặt hỗ trợ là trên 1,7 tỷ đồng. Các xã, phường vận động ngày công, nguyên vật liệu xây dựng quy ra tiền trên 400 triệu đồng.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ thành phố Hạ Long tiếp tục rà soát các hộ khó khăn, yếu thế để có kế hoạch vận động hỗ trợ phù hợp với mục tiêu đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Năm 2023, theo thống kê, 10/13 huyện, thị của tỉnh Quảng Ninh có khoảng 246 nhà thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát (không tính thành phố Hạ Long, huyện Cô Tô và Bình Liêu). Chủ hộ thuộc các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 và các hộ khó khăn khác về nhà ở, chủ yếu là người khuyết tật, người già, người neo đơn… Trong đó, 147 nhà cần xây mới, 99 nhà cần sửa chữa. Tổng mức kinh phí cần hỗ trợ khoảng 15,72 tỷ đồng.

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 2/9. Việc triển khai xóa nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn là chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn của tỉnh vừa để cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vừa góp phần hoàn thiện tiêu chí nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã./.

PV

Xem thêm