An sinh

Rà soát dữ liệu phòng, chống trục lợi Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Phú Yên

Đã phát hiện trường hợp thân nhân người chết không làm thủ tục cắt giảm chế độ hưu trí, thu hồi trên 395,3 triệu đồng tiền lương hưu chi sai.

Công an thành phố Lạng Sơn tổ chức làm căn cước công dân tại phường Vĩnh Trại. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, triển khai Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), cơ quan này đã chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, cập nhật thông tin căn cước công dân, đảm bảo dữ liệu của người hưởng tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đồng bộ với dữ liệu về dân cư. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu để quản lý, phòng, chống lạm dụng, trục lợi các Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong điều kiện các quy định của pháp luật hiện hành chưa cho phép định kỳ xác định tình trạng (còn sống hay đã từ trần) của chủ tài khoản tại ngân hàng (ATM).

Quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn xác định, làm tốt công tác chi trả và quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ góp phần củng cố niềm tin của người thụ hưởng đối với đường lối chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Ngành tận dụng mọi nguồn lực, dữ liệu sẵn có như: ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp đồng bộ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; quản lý chặt chẽ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… để triển khai hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định.

Các quy trình, thủ tục chi trả cho người hưởng được ngành chú trọng đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tạo sự hài lòng, tin tưởng đối với mọi người dân, người lao động và doanh nghiệp.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong quá trình rà soát dữ liệu người hưởng, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố đã phát hiện một số trường hợp người hưởng lương hưu đã mất nhưng thân nhân không làm các thủ tục khai báo. Điển hình là trường hợp bà Hồng - người nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân tại thành phố Tuy Hòa do Bưu điện tỉnh Phú Yên thực hiện chi trả (việc chi trả qua hệ thống bưu điện thực hiện theo Hợp đồng ủy quyền chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng giữa cơ quan Bảo hiểm Xã hội và cơ quan Bưu điện).

Qua rà soát, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên phát hiện người hưởng chưa có căn cước công dân và đã liên hệ đến cơ quan Công an Phường 1 - thành phố Tuy Hòa để rà soát đối chiếu. Kết quả trên dữ liệu dân cư của Bộ Công an cho thấy, người hưởng này đã chết từ tháng 01/2016. UBND Phường 1 - nơi cư trú của bà Hồng xác nhận thông tin này khi Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh xác minh. Tuy nhiên, khi bà Hồng chết (ngày 29/01/2016), thân nhân của bà đã không làm các thủ tục cắt giảm chế độ hưu trí để hưởng chế độ mai táng phí và chế độ tử tuất theo quy định.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên đã tiến hành thu hồi tiền lương hưu chi sai cho bà Hồng từ tháng 02/2016 đến tháng 6/2023 với tổng số tiền trên 395,3 triệu đồng. Đến nay, Bưu điện tỉnh và thân nhân của bà Hồng đã nộp đầy đủ số tiền lương hưu chi sai cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh để hoàn trả Quỹ Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội tỉnh yêu cầu cơ quan Bưu điện nộp vào Quỹ Bảo hiểm xã hội số tiền lãi và thù lao chi trả do chi sai gần 123,4 triệu đồng theo quy định tại Hợp đồng ủy quyền chi trả và quản lý người hưởng./.

Vân Phương

Tin liên quan

Xem thêm