An sinh

Huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả hoạt động nhân đạo và an sinh xã hội

Ninh Thuận

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận từng bước đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động nhân đạo để thực hiện tốt hai nhiệm vụ là vận động Quỹ hội và vận động từ thiện xã hội trợ giúp đối tượng yếu thế sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ người già yếu có hoàn cảnh khó khăn vận chuyển hàng hóa tại phiên Chợ Nhân đạo (Ảnh: Nguyễn Thành/ TTXVN)

TTXVN - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận tập trung huy động nguồn lực nhằm hỗ trợ, sẻ chia kịp thời với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…, qua đó góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận luôn xác định nhiệm vụ cao cả là tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo như: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; giúp đỡ người dễ bị tổn thương trong cộng đồng; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng; vận động người dân hiến máu tình nguyện…

Hội Chữ thập đỏ tỉnh từng bước đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động nhân đạo để thực hiện tốt hai nhiệm vụ là vận động Quỹ hội và vận động từ thiện xã hội trợ giúp đối tượng yếu thế sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Đại Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận cho biết, việc vận động Quỹ hội có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động Chữ thập đỏ cơ sở. Quản lý và sử dụng Quỹ hội hiệu quả là thiết thực góp phần thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, xóa đói giảm nghèo. Quỹ hội cơ sở được xây dựng từ nguồn cơ bản gồm sự đóng góp của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, tổ chức và nhà hảo tâm, sự tài trợ của ngân sách Nhà nước, tổ chức hoạt động kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động, tạo giá trị hoạt động công tác xã hội được trên 26,5 tỷ đồng để trợ giúp cho hơn 79.580 hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh sớm ổn định cuộc sống.

Các cấp Hội tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; duy trì tốt 2 bếp ăn nhân đạo tại bệnh viện; nắm bắt thông tin kịp thời đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động nguồn lực trợ giúp. Đồng thời, Hội tiếp tục triển khai, làm tốt công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng; tuyên truyền, vận động tham gia phong trào hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể triển khai tốt công tác từ thiện xã hội như: Vận động mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; vận động phong trào ngành ngành làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện… Đặc biệt, Hội tích cực vận động và tiếp nhận nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, qua đó kịp thời thực hiện chương trình từ thiện mang lại hiệu quả, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ông Trần Đại Nghĩa cho biết thêm, thực tế, nguồn lực huy động chưa đáp ứng và chưa giải quyết được nhiều nhu cầu của bà con, nhất là người yếu thế, người dễ bị tổn thương. Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục thực hiện công tác vận động xây dựng Quỹ hội và vận động từ thiện xã hội. Hội tăng cường tuyên truyền trong hội viên, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về tôn chỉ, mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của công tác xây dựng Quỹ hội, vận động từ thiện xã hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tranh thủ nhận sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên, các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong việc huy động, tập trung nguồn lực cho Quỹ hội; đồng thời vận động nguồn lực cứu trợ xã hội theo phương châm “hai tại chỗ”, đó là vận động tại chỗ và cứu trợ tại chỗ.

Việc sử dụng Quỹ hội, nguồn vận động tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc và minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, chất lượng, qua đó tạo niềm tin hơn nữa với mọi người, là địa chỉ tin cậy về thực hiện công tác nhân đạo.

Ông Trần Đại Nghĩa chia sẻ, thời gian tới, hoạt động của Hội tiếp tục gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội. Hội tích cực phối hợp với các đoàn thể tổ chức lồng ghép hoạt động Chữ thập đỏ; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của Hội trong hoạt động nhân đạo; chủ động, sáng tạo trong vận động xây dựng nguồn quỹ nhân đạo, đa dạng hóa các loại hình vận động nguồn lực, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội, sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ luật pháp và đường lối công tác nhân đạo của Việt Nam./.

Công Thử

Xem thêm