Xã hội

Đưa Luật Tài nguyên nước vào cuộc sống

Ngày 27/11, trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Luật gồm 10 Chương, 86 Điều được ban hành kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia.

Xem thêm