An sinh

Huy động nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, người có công

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc trích trên 28,7 tỷ đồng thăm hỏi, hỗ trợ 33.875 người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh dưới 81%...

TTXVN - Để các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết Nguyên đán 2024 đầm ấm, tỉnh Vĩnh Phúc đã trích ngân sách 38,1 tỷ đồng và huy động các nguồn lực thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo để mọi người, mọi nhà được đón Xuân đủ đầy.

Trong đó, tỉnh trích trên 28,7 tỷ đồng thăm hỏi, hỗ trợ 33.875 người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh dưới 81%, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày còn sống; thân nhân cán bộ lão thành cách mạng; thân nhân cán bộ hoạt động thời kỳ Tiền khởi nghĩa; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp…

Vĩnh Phúc dành gần 2,8 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà Tết cho hơn 4.600 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh dành gần 6,7 tỷ để thăm hỏi, tặng quà các đơn vị trong và ngoài tỉnh; đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý đề nghị thăm hỏi trong dịp Tết.

Ngoài nguồn ngân sách tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà tới gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng nguồn kinh phí của cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường huy động nguồn xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 183.600 người có công với cách mạng và được hưởng chế độ chính sách; trên 17.500 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; hơn 6.500 hộ nghèo và cận nghèo.

Tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Năm 2023, các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cùng với sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ 18.187 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền trên 10,6 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 156 Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng… Đến nay, tỉnh không còn xã nghèo, hộ nghèo là đối tượng chính sách, người có công; 100% địa phương không còn nhà tạm hoặc dột nát./.

Nguyễn Thảo

Xem thêm