Thực thi chính sách

Giám sát hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp luôn được chú trọng, hàng năm, giới thiệu từ 700 - 1.000 đoàn viên và được kết nạp vào Đảng từ 30 - 40% so với số được giới thiệu.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

TTXVN - Chiều 18/8, Đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang về hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Đoàn giám sát Tống Văn Băng cho biết, 4 nội dung giám sát gồm: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 02/CTr-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW; việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Kiên Giang Phạm Văn Đằng báo cáo với Đoàn giám sát kết quả thực hiện 4 nội dung trên trong 2 năm qua, đặc biệt là Nghị quyết 02-NQ/TW. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động. Các cấp Công đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai nội dung Nghị quyết 02-NQ/TW bằng nhiều hình thức phù hợp. Công tác tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp Công đoàn trong tỉnh được tổ chức nghiêm túc.

Toàn tỉnh hiện có 71.980 đoàn viên trên tổng số 79.425 công nhân, viên chức, lao động; mỗi năm phát triển từ 3.500 - 5.000 đoàn viên Công đoàn, tăng bình quân 3.000 đoàn viên so kế hoạch. Toàn tỉnh có 1.447 Công đoàn cơ sở, trong đó có 226 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, mỗi năm thành lập từ 20 công đoàn cơ sở trở lên. Việc quản lý đoàn viên trên hệ thống phần mềm và đổi thẻ đoàn viên công đoàn đạt 71,27%. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp luôn được chú trọng, hàng năm, giới thiệu từ 700 - 1.000 đoàn viên và được kết nạp vào Đảng từ 30 - 40% so với số được giới thiệu.

Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh từng bước nâng lên, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn các nội dung hợp lý, nội dung, hình thức phù hợp xếp loại chấm điểm theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn ngày càng chặt chẽ hơn. Hàng năm, tỷ lệ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt 100%; Công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%; Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Ông Phạm Văn Đằng nêu những hạn chế, khó khăn, bất cập trong hoạt động công đoàn và kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng tỷ lệ kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Tổng Liên đoàn xem xét có quy định về Công đoàn cấp trên cơ sở đại diện thương lượng tập thể đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn và có quyền chủ động yêu cầu tham gia quá trình thương lượng tập thể tại doanh nghiệp nơi có Công đoàn cơ sở.

Đánh giá cao kết quả triển khai các nội dung chuyên đề, đặc biệt là Nghị quyết 02-NQ/TW của Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, Trưởng Đoàn giám sát Tống Văn Băng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp; tập trung vào các nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chất lượng và hiệu quả thiết thực; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở... Liên đoàn Lao động tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ đúng quy định pháp luật, chống “chạy chức”, “chạy quyền” và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ./.

Lê Huy Hải

Tin liên quan

Xem thêm