An sinh

Giám sát việc triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ là một trong 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là địa phương đầu tiên ban hành kịp thời tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Đường giao thông nông thôn xã Trường Xuân, huyện Thới Lai khang trang sạch đẹp. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

(TTXVN) Đoàn giám sát Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã làm việc với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ về triển khai hoạt động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ 3, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn giám sát khẳng định, thành phố Cần Thơ là một trong 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là địa phương đầu tiên ban hành kịp thời tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Trưởng đoàn giám sát yêu cầu thành phố Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, triển khai tới các huyện, xã các văn bản chỉ đạo, quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Thành phố cần gắn kết phong trào xây dựng nông thôn mới với phong trào vì người nghèo, đồng thời xây dựng các mô hình tiêu biểu bởi sản phẩm cuối cùng của phong trào thi đua là phải có các mô hình ổn định.

Thành phố Cần Thơ tăng cường phối hợp đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới để chuẩn bị cho công tác sơ kết trong năm 2023. Mặt khác, Thành phố tiếp tục chú trọng phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các mô hình điển hình trong phong trào thi đua, khen thưởng; quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để làm tốt hơn công tác tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố, Cần Thơ đã ban hành kịp thời các bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và có một số tiêu chí cao hơn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo phải ít hơn các địa phương khác; tỷ lệ hộ khá giàu, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ người dân sử dụng điện, đường giao thông nông thôn… cao hơn các tỉnh khác bởi thành phố Cần Thơ là thành phố trung tâm là động lực, là hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương quyết tâm thể hiện ý chí, tập trung xây dựng nông thôn mới rất cao nên luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Lãnh đạo thành phố, các sở ngành luôn quan tâm đến phong trào xây dựng nông thôn mới và dành nguồn lực rất lớn cho Chương trình này nhằm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đề ra chỉ tiêu trong giai đoạn 2021-2025 phải đạt được 24/36 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, qua rà soát, thành phố đã có 18/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Do đó, chỉ tiêu xây dựng 24 xã nông thôn mới nâng cao chắc chắn sẽ hoàn thành trước năm 2025.

Thành phố tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn từ 2021-2023, phấn đấu tới năm 2024 sẽ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, sau đó thành phố sẽ tích lũy kinh nghiệm, nguồn lực để tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025.

Dự kiến năm 2023, trong 4 huyện của thành phố, mỗi huyện sẽ xây dựng một xã nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2024 tiếp tục xây dựng tiếp 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu và Cần Thơ phấn đấu sẽ hoàn thành 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025, vượt 50% chỉ tiêu đề ra…

Theo Ban Thi đua -  Khen thưởng thành phố Cần Thơ, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được lãnh đạo thành phố, các ngành các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Qua đó, đã khơi dậy sức dân, mang lại kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Số hộ nghèo trên địa bàn giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện và nâng cao, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng thu hẹp, an ninh chính trị và trật tự xã hội khu vực nông thôn được giữ vững. 

Dự kiến đến cuối năm 2022, Cần Thơ sẽ công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số toàn thành phố có 22/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…/.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm