An sinh

Thu hút người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tiền Giang

Trong các tháng cuối năm 2022, đơn vị đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hút đông đảo người tham gia bảo hiểm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ảnh minh họa. (Ảnh:TTXVN)

(TTXVN) Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, trong các tháng cuối năm 2022, đơn vị đưa ra nhiều giải pháp nhằm thu hút đông đảo người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cụ thể, để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang kết hợp các ngành hữu quan rà soát dữ liệu Thuế, dữ liệu Sở Kế hoạch đầu tư theo quy trình khai thác mà Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn; chủ động phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang… kiểm tra, giám sát các đơn vị có dấu hiệu không đóng, đóng không đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động để có giải pháp vận động phù hợp, kết hợp với tăng cường công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, thu hút đối tượng tham gia.

Nhằm tăng thêm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang coi trọng công tác chăm sóc tốt người tham gia, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện; phối hợp các Tổ chức dịch vụ thu tổ chức tốt các Hội nghị khách hàng tiềm năng đồng thời với đẩy mạnh các hình thức tư vấn nhóm, thăm hộ gia đình, tuyên truyền vận động trong thân nhân cán bộ, công chức, viên chức… tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Song song đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang tích cực khuyến khích mọi người tham gia bảo hiểm y tế bao gồm phân loại các nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc; nhóm học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; nhóm hộ gia đình có mức sống trung bình; nhóm hộ gia đình trong các xã nông thôn mới…Tùy theo nhóm sẽ đưa ra những biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả.

Trong tháng 10/2022, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện chương trình “Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế - Chia sẻ yêu thương”, vận động các vị mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang được hết sức chú trọng nhằm kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp gắn vời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, thông tin, đưa các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội của Đảng, Nhà nước đến với người dân, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân nói chung về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đối với bản thân mỗi người và gia đình.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang đề ra mục tiêu phấn đấu trong các tháng cuối năm 2022 phát triển thêm 10.900 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; 53.000 người tham gia bảo hiểm y tế; 20.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thu thêm 1.129 tỷ đổng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ông Võ Khánh Bình, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tiền Giang đánh giá, nhờ sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đạt được những kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội đến ngày 15/10 là trên 220.000 người, đạt 87,7% chỉ tiêu được giao và tăng 8,2% so với năm 2021. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội chiếm 30,4% lực lượng lao động, vượt 1,4% so chỉ tiêu Nghị quyết 34/NQ-HĐND. Toàn tỉnh đã thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 3.712 tỷ đồng, đạt 76,1% chỉ tiêu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao./.

Minh Trí

Xem thêm