An sinh

Hưng Yên: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ hơn 92% dân số

Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của các chính sách về bảo hiểm.

(TTXVN) Tỉnh Hưng Yên đang thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhiều hoạt động hỗ trợ và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhằm mang lại quyền lợi thiết thực cho người dân.

Năm 2022, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ hơn 92% dân số; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt hơn 40% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp(bảo hiểm thất nghiệp) giảm còn 3%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho biết, tỉnh chỉ đạo các địa phương nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp . Các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp để mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị, doanh nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của các chính sách về bảo hiểm.

Riêng ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia cũng như thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng đó, phát triển hệ thống đại lý thu  hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng chuyên nghiệp, được đào tạo kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia  hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mặt khác. phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách, pháp luật về hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về  hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Theo ông Phạm Hữu Hiện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, năm nay công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm hàng đầu. Tỷ lệ người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID đạt 116% kế hoạch giao. Công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người tham gia và thụ hưởng các chế độ hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn kịp thời, đúng quy định...

Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.150 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế . Từ đầu năm đến nay, tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh có gần 800 nghìn lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, có gần 700 nghìn lượt người khám, chữa bệnh ngoại trú; gần 100 nghìn lượt người khám, chữa bệnh nội trú. Tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gần 540 tỷ đồng.

Toàn tỉnh phấn đấu nâng mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn từ 60% lên 100% giai đoạn 2022- 2025./.

Đỗ Thị Mai Ngoan

Xem thêm