An sinh

Hà Nội hướng tới 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội

Hà Nội ban hành Kế hoạch về triển khai công tác y tế trường học năm học 2022-2023 với yêu cầu 100% quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo y tế hướng tới 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

(TTXVN) Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, hiện tỷ lệ học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, cao hơn mức chung bình chung của cả nước (cả nước đạt hơn 96%).

Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội đánh giá, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế dù cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Do vậy, thành phố đã ban hành Kế hoạch về triển khai công tác y tế trường học năm học 2022-2023 với yêu cầu 100% trường học và các cơ sở giáo dục tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe; 100% quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo y tế trường học nhằm hướng tới 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Tất cả trường học và các cơ sở giáo dục cần có phòng y tế riêng bảo đảm diện tích, thuận tiện cho công tác sơ, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; phấn đấu 100% trường học có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế trường học. Từ thực trạng cơ sở vật chất được thiết lập, thành phố Hà Nội yêu cầu trong năm học 2022 - 2023, 100% trường mầm non, trường phổ thông tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh ít nhất 1 lần/năm.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả công tác y tế trường học trên địa bàn; các đơn vị y tế, cơ sở, đơn vị khám, chữa bệnh sẵn sàng ký hợp đồng cung ứng dịch vụ y tế cho các trường học. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, phụ huynh và học sinh tuyên truyền, thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh; huy động nguồn lực cộng đồng và các tổ chức xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Theo UBND thành phố Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số ngành địa phương liên quan… triển khai tốt, hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần thu hút thêm học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế./.

Mạnh Khánh

Xem thêm