An sinh

Tiền Giang: Tăng cường các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Tiền Giang

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng năm 2022, đã có 22.040 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 709,429 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 11/3/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, các ngành cùng người dân tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực tăng cường thực hiện công tác giảm nghèo. Qua đó, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Lý Văn Cẩm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đánh giá, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Các địa phương đã chủ động trong việc phối hợp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo điều kiện thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đã đề ra. Bản thân hộ nghèo có sự nhận thức đúng đắn hơn, có ý chí chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo trên cơ sở tiếp cận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng.

Theo thống kê của UBND tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng của năm 2022, đã có 22.040 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 709,429 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này đã hỗ trợ tạo việc làm cho 5.634 lao động, 45 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, xây dựng 10.112 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và 808 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục đi học.

Bên cạnh các chính sách của chương trình giảm nghèo, năm 2022, tỉnh Tiền Giang đã lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn…

Đặc biệt, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 65.705 người nghèo, người cận nghèo với kinh phí 22,68 tỷ đồng; 40.160 người trong hộ gia đình làm nông lâm ngư diêm nghiệp và người sinh sống xã đảo với kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho người nghèo, người cận nghèo có thể khám chữa bệnh kịp thời, có sức khỏe phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội và các cấp trong tỉnh đã xây dựng 404 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 12 căn nhà cho người nghèo với tổng kinh phí 16,523 tỷ đồng.

Song song với việc hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi để hộ nghèo có điều kiện sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối với với các Hội đoàn thể triển khai thực hiện công tác khuyến nông - lâm - ngư, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc và quản lý dịch hại trên cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo.

9 tháng qua, tỉnh đã thực hiện 6 mô hình khuyến nông, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản; 7 dự án khuyến nông ở lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, tập trung vào nội dung kết nối liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, sản xuất gắn du lịch sinh thái, luân canh cây màu dưới chân ruộng…

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang Lý Văn Cẩm trao đổi, để công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục đạt hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo cụ thể, sát thực tế của địa phương, đơn vị. Các địa phương tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp các sở, ngành và địa phương tổ chức tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm…, thúc đẩy việc giảm nghèo, tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững./.

Hữu Chí

Xem thêm