Chỉ đạo, Điều hành

Góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế

Năm 2024, Đảng ủy Khối phấn đấu: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 14; tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 đã được tổ chức.

Tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết, năm 2023, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định các mặt công tác xây dựng Đảng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của toàn Khối hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động.

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng, năm 2024, Đảng ủy Khối phấn đấu: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; toàn Đảng bộ kết nạp từ 4.200 - 5.700 đảng viên mới.

Đảng bộ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024, góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế và các sản phẩm, dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm nguồn thu ngân sách Quốc gia.

Theo báo cáo trước đó, năm 2023, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khối.

Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2023 để lãnh đạo toàn Đảng bộ triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị với chủ đề “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”; ban hành 2 nghị quyết, 1 chỉ thị, 7 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 8 khóa XIII, 4 quy định, quyết định, 182 kết luận và 1.526 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các Đảng ủy trực thuộc căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị, ban hành các văn bản để tổ chức triển khai hiệu quả.

Các tập thể vinh dự nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. (Ảnh: An Đăng/TTXVN_

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7,8 và Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XIII... Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ được chú trọng. Đảng ủy Khối rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; tập trung, quyết liệt thực hiện, hoàn thành việc tiếp nhận 1.034 tổ chức Đảng với hơn 53.000 đảng viên, thành lập các Đảng bộ trực thuộc; thành lập cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng; kết nạp 5.471 đảng viên mới...

Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao; thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách Quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động.

Năm 2023, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm.../.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm