Xây dựng Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế

Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong bối cảnh mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Chiều 9/1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, đại diện một số cơ quan Đảng Trung ương, các bộ, ngành cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương.

Chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả Ban Kinh tế Trung ương đạt được trong năm 2023 và 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với trách nhiệm tham mưu chiến lược, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng 14 đề án, qua đó Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 3 nghị quyết; Bộ Chính trị ban hành 7 nghị quyết, 1 kết luận; Ban Bí thư ban hành 1 chỉ thị, 2 kết luận. Nhiều nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành là những vấn đề tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các đề án đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài những nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương còn nỗ lực chủ động nghiên cứu, tham mưu, triển khai một số vấn đề lớn thuộc phạm vi nhiệm vụ.

Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ cho công tác tham mưu chiến lược. "Để thực hiện được khối lượng công việc lớn như vậy, trong đó có công việc phức tạp, khó, mới thì đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ lãnh đạo Ban đến đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác mà Ban đề ra, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm, những kết quả đã đạt được trong năm 2023 cũng như những năm vừa qua để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ban cần chủ động theo dõi, bám sát tình hình kinh tế - chính trị trong nước, quốc tế và dự báo kịp thời, phát hiện những vấn đề mới, có tính cấp bách, quan trọng để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, Ban quan tâm triển khai và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các nghị quyết của Đảng đi nhanh vào cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế; tìm kiếm biện pháp mới để công tác tham mưu chiến lược của mình đạt được mức độ sâu sắc hơn, hiệu quả to lớn hơn trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII tới nay, năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã sớm xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai, hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. Ban đã chủ trì, tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành 1 nghị quyết, 1 kết luận; tham mưu xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành 1 kết luận đồng thời hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong năm 2023, Ban đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là các nghị quyết do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất như Nghị quyết về phát triển vùng; Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về đất đai... nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất, Ban đã chủ động ban hành các kế hoạch tổng thể về kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa XIII và những năm tiếp theo, gửi các cơ quan, địa phương liên quan để phối hợp thực hiện. Ban nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề có diễn biến mới, phức tạp, phát sinh cần được kịp thời nhận diện và giải quyết... để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư./.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm