Xây dựng Đảng

Cần Thơ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cần Thơ

Cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo tiếp nhận, phân loại và kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 4/1, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương.

Do đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tiếp tục tăng cường và đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Đồng thời, chủ động rà soát chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra để xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ và tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác giám sát trong việc thực hiện các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Thành ủy về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát...

Cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo tiếp nhận, phân loại và kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vụ việc có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định.

Năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy Cần Thơ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kịp thời cụ thể hóa thành quy định, chương trình, kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 theo kế hoạch đề ra, đảm bảo nội dung có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, sát hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực tiễn Đảng bộ thành phố.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát với 12 nội dung, gồm 6 nội dung kiểm tra và 6 nội dung giám sát; thành lập 17 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 17 tổ chức đảng và 10 đảng viên. Ngoài ra, còn thành lập 6 đoàn kiểm tra (ngoài kế hoạch) đối với một tổ chức đảng và 5 đảng viên.

Cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát với 95 nội dung, gồm 44 nội dung kiểm tra, 51 nội dung giám sát, đảm bảo sát hợp tình hình địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong năm 2023 được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và thường xuyên, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên trên 7.000 lượt tổ chức Đảng, hơn 76 nghìn lượt đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 898 tổ chức Đảng và 592 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 26 đảng viên; thi hành kỷ luật một tổ chức Đảng, 145 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 10 đảng viên, xóa tên 14 đảng viên, cho ra khỏi đảng 7 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã xác minh tài sản, thu nhập đối với 172 cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế. Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới còn ít. Công tác giám sát chuyên đề chưa thật sự hiệu quả, chất lượng còn hạn chế; công tác giám sát thường xuyên chưa phát huy tác dụng phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm.../.


Ngọc Thiện

Xem thêm