Xây dựng Đảng

Ngành Tuyên giáo đổi mới sáng tạo, đi trước mở đường

Sóc Trăng

Ngành Tuyên giáo đã nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh buổi tổng kết. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ngày 3/1, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2024.

Chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng biểu dương những thành tích nổi bật đã đạt được và đề nghị ngành Tuyên giáo Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Ngành nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ "đi trước mở đường", ngành phối hợp các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của Trung ương và địa phương về phát triển kinh tế - xã hội; thông tin, tuyên truyền về các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, ngành đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng văn hóa, con người Sóc Trăng thân thiện, nghĩa tình, đoàn kết; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt dư luận xã hội, nhất là ở cơ sở, để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, với phương châm đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết, cùng với sự chủ động, mạnh dạn đổi mới trong tư duy và hành động, ngành Tuyên giáo Sóc Trăng sẽ góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Khen thưởng các đơn vị xuất sắc. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều tham luận, trao đổi liên quan đến các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo; quán triệt và thực hiện hiệu quả các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường công tác báo chí, tuyên truyền miệng, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; định hướng dư luận xã hội, phản biện, hạn chế thông tin xấu độc và lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng…

Năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng đã chủ động nghiên cứu, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tham mưu cấp ủy lãnh đạo và triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân Sóc Trăng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Ba đột phá chiến lược của tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực, cải cách hành chính được tăng cường./.

Trung Hiếu

Tin liên quan

Xem thêm