Giáo dục

Hà Nam nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

Hà Nam

Đến nay, 100% các nhà trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xây dựng được nội dung giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam, khảo sát việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, hàng năm, các nhà trường đã tăng cường đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy; phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề tổ chức tư vấn tuyển sinh cho học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phồ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ngành Giáo dục chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện…

Đến nay, 100% các nhà trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xây dựng được nội dung giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; thường xuyên tổ chức cho học sinh đi học tập, tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, giúp các em có kiến thức bổ ích về hướng nghiệp, khởi nghiệp, về các ngành nghề để tìm hiểu, lựa chọn cho phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu của thị trường lao động. 100% giáo viên các trường phổ thông làm nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp tiếp tục được hoàn thiện; tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông tại địa phương…

Từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông giảm từ 75,2% xuống 64,4%; tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng từ 19,5% lên 30,4%. Đối với học sinh sau tốt nghiệp Trung học phổ thông, có từ 56,3% (năm học 2018-2019) lên 71,5% (năm học 2021- 2022) vào học tại các trường Đại học, Cao đẳng; số học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giảm từ 29,1% xuống còn 19,4%...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến nêu rõ những khó khăn cũng như các đề xuất, kiến nghị, các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Nam đạt được trong thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị, ngành Giáo dục Hà Nam và các nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức trong nhân dân và toàn xã hội về lợi ích của học nghề và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở; tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; chủ động xây dựng kế hoạch và tư vấn cho học sinh lựa chọn tổ hợp phù hợp với nhu cầu của các em, phù hợp với năng lực cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên về năng lực thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp; quan tâm công tác quản lý, quản trị trường học, sẵn sàng thay đổi để đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế về đổi mới giáo dục; tham mưu các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông…/.

Nguyễn Chinh

Xem thêm