Chỉ đạo, Điều hành

Hà Nội: Tăng cường giải pháp bảo vệ tối đa quyền lợi cho người lao động

Hà Nội

Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị đang chậm đóng từ 3 tháng trở lên nhằm giảm số doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm cho người lao động.

Người lao động làm các thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. (Ảnh minh họa. Nguyễn Chinh/TTXVN)

TTXVN - Tại nhiều công ty, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số lao động đang bị ảnh hưởng đến quyền lợi khi chủ sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội Phan Văn Mến cho biết, qua rà soát đối với 83.473 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đang chậm đóng bảo hiểm, Bảo hiểm Xã hội thành phố nhận thấy, nhiều doanh nghiệp đã ngừng giao dịch, trong khi số tiền cần thu từ các đơn vị này là khoảng 1.711 tỷ đồng. Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội xác định, đó là những khoản tiền khó thu hồi về Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ảnh hưởng không nhỏ đến cân đối quỹ cũng như quyền lợi của người lao động.

Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, tính đến giữa tháng 9/2023, toàn thành phố Hà Nội còn 83.473 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội chiếm 8,37% số tiền cần thu, tương đương khoảng 5.380 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương tăng cường tối đa các giải pháp; trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp, đơn vị đang chậm đóng từ 3 tháng trở lên nhằm giảm số doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm cho người lao động.

Bảo hiểm Xã hội thành phố phấn đấu đến hết năm 2023 giảm tỷ lệ số doanh nghiệp chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thấp hơn 2%, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho người lao động. Liên quan đến giải pháp giúp giảm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua từ tháng 9 đến hết năm 2023 với chủ đề “Công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác thu, giảm số tiền chậm đóng và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2023”./.


Mạnh Khánh

Xem thêm