Xã hội

Hậu Giang: Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ năng động

Hậu Giang

Cùng với xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề hàng năm, chi ủy, chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn thành lập tổ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất đối với đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành nội quy.

Quang cảnh buổi làm việc. 
Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Chiều 18/6, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang về công tác kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề năm 2024.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang phát huy tốt những kết quả đạt được, tăng cường hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, duy trì và phát triển các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ năng động; rà soát, thành lập các hội phụ nữ doanh nhân, phụ nữ trí thức. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ tỉnh tăng cường tập huấn kỹ năng về chuyển đổi số cho hội viên, phụ nữ; tập hợp các nhóm phụ nữ đặc thù cùng chia sẻ, lan tỏa các giá trị tích cực; phát huy vai trò tham mưu, chủ động đề xuất các giải pháp hay để xây dựng tỉnh và xây dựng đất nước; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đào tạo cho hội viên, phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia tích cực trong công cuộc chuyển đổi số.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, vị thế của cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh. Song song đó, thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ; tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ tham gia nhiều phong trào, hoạt động thi đua, gặt hái nhiều thành tích, đóng góp vào sự phát triển chung của Hậu Giang.

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang triển khai hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Hiện Hội đang quản lý 695 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 1.300 tỷ đồng, có trên 31.200 thành viên vay vốn. Các cấp Hội tiếp tục phát động phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, giới thiệu, biểu dương các mô hình có hiệu quả, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã phát triển 903 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hơn 144.800 hội viên; phát triển 40 hội viên danh dự, nâng tổng số hội viên danh dự trên toàn tỉnh lên 139.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang, các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, chương trình làm việc năm; sáng tạo trong việc cụ thể hóa, triển khai phù hợp với tâm tư, nguyện vọng phụ nữ và điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự gắn kết giữa các phong trào thi đua với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là những chủ trương liên quan đến công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Cùng với xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề hàng năm, chi ủy, chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn thành lập tổ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất đối với đảng viên trong chi bộ về việc chấp hành nội quy, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội. Hằng năm, Ủy ban kiểm tra Hội cấp tỉnh, cấp huyện tham mưu cho Ban Thường vụ cùng cấp ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội. Riêng năm 2024, chọn 7 nội dung kiểm tra định kỳ và 3 nội dung kiểm tra chuyên đề; 2 nội dung giám sát chuyên đề. Qua 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Hội đã chủ trì kiểm tra định kỳ tại 8 huyện, thị, thành phố và 8 đơn vị cấp xã; 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, xã tổ chức kiểm tra định kỳ tập trung vào các nội dung theo định hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang hiện có 10 đơn vị trực thuộc. Toàn tỉnh có 219.643 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. 75/75 cơ sở Hội cấp xã có tỷ lệ thu hút hội viên từ 60% trở lên. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp hội luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ nên được đông đảo hội viên, phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, cấp ủy chính quyền các cấp ủng hộ tích cực...

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng./.

Nguyễn Hằng

Xem thêm