Xã hội

Hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Cần Thơ

Đối tượng được đào tạo là những người trong độ tuổi lao động thuộc lĩnh vực nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

TTXVN - UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 trên địa bàn. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu sẽ đạo tào 770 lao động nông thôn và có ít nhất 85% lao động sau đào tạo có việc làm ổn định, tăng thu nhập.

Đối tượng được đào tạo là những người trong độ tuổi lao động thuộc lĩnh vực nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; lao động trong các làng nghề, ngành nghề nông thôn; lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp; doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân; lao động nông thôn tham gia thực hiện chu trình trong Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP), chuyển đổi số trong nông nghiệp; lao động là người được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thuộc gia đình bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ mất việc làm…

Các ngành nghề được đào tạo bao gồm 21 lớp nhóm ngành nghề sản xuất, chế biến và một lớp nhóm nghề dịch vụ nông nghiệp. Cụ thể như các ngành: trồng rau màu, cây ăn quả, trồng hoa, tạo dáng chăm sóc cây cảnh, nuôi và phòng trị gia súc, nuôi thủy sản nước ngọt, sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm và phế phẩm nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất lúa giống, kỹ thuật trồng lúa năng suất cao. Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023 là 1,83 tỷ đồng được sử dụng từ ngân sách địa phương.

Trong 8 tháng năm 2023, tổng số 67 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã tuyển mới và đào tạo được 34.142 người, đạt 75,8% kế hoạch, giải quyết việc làm cho 36.140 người; trong đó, cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài là 456 người. Đa số các trường hợp được đào tạo nhằm cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở trong sản xuất, chế biến và làm dịch vụ... Đáng chú ý, hầu hết người dân tại thành phố Cần Thơ từ trước đến nay sau khi được đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở trình độ sơ cấp dưới 3 tháng khó tìm được việc làm mới; chủ yếu tự sản xuất, kinh doanh tại gia đình.../.

Ngọc Thiện

Xem thêm