Sức khỏe

Đầu tư xây dựng, nâng cấp y tế tuyến cơ sở cho tỉnh Long An

Long An

Tỉnh Long An tập trung nâng cấp, cải tạo và xây mới các trạm y tế đã xuống cấp, hư hỏng; mua sắm bổ sung thiết bị y tế cho một số trạm y tế.

TTXVN - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, tỉnh vừa được Trung ương phê duyệt bố trí 171 tỷ đồng để thực hiện các dự án nâng cấp y tế cơ sở.

Trong năm 2023, Long An sẽ thực hiện hai dự án gồm: Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã và Dự án mua sắm trang thiết bị cho một số trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn. Dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 147 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu được tập trung để nâng cấp, cải tạo và xây mới các trạm y tế đã xuống cấp, hư hỏng; đồng thời mua sắm bổ sung thiết bị y tế cho một số trạm y tế.

Dự án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế tuyến huyện có tổng mức đầu tư theo chủ trương đầu tư được duyệt là 26 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương 24 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 2 tỷ đồng.

Các dự án được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở; hỗ trợ cải thiện dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Việc đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo các trạm y tế xã, phường trên địa bàn góp phần tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn; đáp ứng nhu cầu hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân trong tin hình mới; qua đó, giải quyết tình trạng quá tải cho tuyến trên.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Long An, hai dự án trên đều nằm trong danh mục các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bố trí vốn. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đang khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt./.


Bùi Giang

Xem thêm