Xây dựng Đảng

Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới

Đà Nẵng

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ để kiểm soát quyền lực, hạn chế được các tồn tại trong công tác cán bộ để tránh những vấn đề trong đề bạt, bổ nhiệm.

TTXVN - Sáng 26/5, Hội thảo khoa học Hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới đã diễn ra, tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo do Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng; Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, sau khi tiếp nhận các chỉ đạo từ Trung ương, Thành ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đánh giá toàn diện việc thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổng kết cho thấy việc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế làm việc nhận được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, đã thể hiện vai trò lãnh đạo, đề cao tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, trong phê bình và tự phê bình. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ thành phố.

Hội thảo gồm hai phiên. Phiên thứ nhất bàn về các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng do Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương điều hành.

Phiên thảo luận này có nhiều tham luận đáng chú ý như: Đảng viên trong vai trò thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia); Giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng (Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương); Nguyên tắc tập trung dân chủ với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ (Tiến sỹ Nguyễn Văn Hào, Học viện Chính trị khu vực III)…

Phiên thảo luận thứ hai nêu các giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới. Các đại biểu đã nghe tham luận về thực tiễn triển khai, các khó khăn và giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung…

Tại phiên thảo luận, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hào, Học viện Chính trị khu vực III cho rằng còn tồn tại những vấn đề trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ như: tình trạng ưu tiên người nhà, người thân; chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy danh hiệu… Vì vậy, cần phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ để kiểm soát quyền lực, hạn chế các tồn tại trong công tác cán bộ.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hào đề xuất các giải pháp như: phải thực hiện đúng quy định về quyền bảo lưu ý kiến, có quy định rõ thời gian bảo lưu và trả lời ý kiến; phải có cơ chế, biện pháp để nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng; cần có cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kết hợp nhiều kênh khác nhau; nghiên cứu mở rộng quyền chất vấn của đảng viên; phát huy vai trò giám sát của báo chí, các tổ chức xã hội và nhân dân…

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương, nếu để xảy ra tình trạng dân chủ hình thức, dân chủ giả tạo sẽ làm mất đi quyền của đảng viên và nhân dân, đặc biệt trong công tác cán bộ. Vì vậy, phải hoàn thiện cơ chế, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ để chống dĩ hòa vi quý, nể nang, né tránh, góp phần bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cán bộ tốt. Mặt khác, cần hoàn thiện cơ chế để nâng cao trách nhiệm cơ quan tham mưu công tác tổ chức cán bộ, tránh tình trạng quyền lực chỉ tập trung vào người đứng đầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng khẳng định: Việc thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội thảo góp phần làm rõ nội dung, yêu cầu của việc hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc trong tình hình mới trên các lĩnh vực: công tác tổ chức - cán bộ, kiểm tra, nội chính, tuyên giáo, dân vận của Đảng; trong hoạt động bầu cử, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; trong ban hành các nghị quyết và thể chế hóa nghị quyết của Đảng; đảm bảo quyền của đảng viên trong thảo luận, chất vấn, phê bình, thông tin và bảo lưu ý kiến...

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp Cách mạng 93 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã luôn kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây được coi là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất, đồng thời không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng. Trước yêu cầu tiếp tục “quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, việc nghiên cứu, cụ thể hóa, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết./.

Quốc Dũng

Xem thêm