Xây dựng Đảng

Đồng Nai: Thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ

Đồng Nai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

TTXVN - Chiều 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai Phạm Xuân Hà cho biết, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 tại Thủ đô Hà Nội, đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cao với các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng; phân tích, làm rõ, nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những kết quả và thành tựu đạt được thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Qua hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm và thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai nửa nhiệm kỳ còn lại Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời, cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5./.

Nguyễn Văn Việt

Tin liên quan

Xem thêm