Xây dựng Đảng

Ký kết hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc

Hai bên phối hợp xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản với việc định kỳ cung cấp, giới thiệu những thông tin cần thiết có liên quan đến ấn phẩm; giới thiệu những đầu sách trọng tâm, trọng điểm có tính tiêu biểu.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam)  và Nhà xuất bản Nhân dân (Trung Quốc) đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 23/5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Việt Nam)  và Nhà xuất bản Nhân dân (Trung Quốc) đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 và Hợp đồng bản quyền Cuốn sách “Tập Cận Bình kể chuyện” tập 2.

Dự Lễ ký kết, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc có: Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Trương Kiến Xuân; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà xuất bản Nhân dân Tưởng Mậu Ngưng; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân đã xây dựng, duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác biên tập, xuất bản, phát hành sách, trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Mối quan hệ hợp tác được thiết lập từ thập niên 60 của thế kỷ XX, từ năm 1993 bắt đầu thiết lập cơ chế thăm và làm việc định kỳ. Với vai trò là đơn vị xuất bản quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai bên đã triển khai hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực xuất bản, có nhiều đóng góp tích cực trong việc trao đổi, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa hợp tác giữa hai Nhà xuất bản trong những năm tới. Theo đó, hai cơ quan phối hợp xây dựng cơ chế giao lưu, tư vấn xuất bản với việc định kỳ cung cấp, giới thiệu những thông tin cần thiết có liên quan đến ấn phẩm; giới thiệu những đầu sách trọng tâm, trọng điểm có tính tiêu biểu của mỗi bên; hình thành diễn đàn giao lưu xuất bản Việt Nam - Trung Quốc với các hoạt động như hội thảo, hội đàm trao đổi; thiết lập cơ chế dịch vụ đại diện bản quyền. Hai Nhà xuất bản sẽ là cơ quan dịch vụ đại diện bản quyền cho nhau ở Việt Nam và Trung Quốc. 

Hai bên xây dựng cơ chế ủy thác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chuyên môn cho nhau; cử cán bộ, nhân viên sang thăm, khảo sát và nghiên cứu, học hỏi nghiệp vụ lẫn nhau, mở rộng quy mô, phạm vi giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Hai Nhà xuất bản hỗ trợ nhau tham gia các hội chợ sách quốc tế, các hoạt động nghiệp vụ khác tổ chức tại Việt Nam và Trung Quốc; tiếp tục thực hiện cơ chế trao đổi đoàn định kỳ; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khi thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng, Chính phủ hai nước Việt Nam -Trung Quốc giao./.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm