Xây dựng Đảng

Bến Tre quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII

Bến Tre

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre lưu ý tiếp tục chuẩn bị điều kiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các địa phương cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

TTXVN - Sáng 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã thông tin nhanh đến các đại biểu về nội dung thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, tập trung vào vấn đề chính như: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, đề ra chủ trương, quyết sách lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu kế hoạch triển khai, quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khi Ban Tuyên giáo Trung ương có hướng dẫn; các cấp ủy nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt nội dung kết quả Hội nghị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung kết quả Hội nghị tới đoàn viên, hội viên, nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng với hình thức phù hợp và thường xuyên...

Mặt khác, tiếp tục chuẩn bị điều kiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Kế hoạch số 244-KH/TU, ngày 6/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hướng dẫn cụ thể đối với chức danh cán bộ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khái quát một số nội dung tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ, công việc trọng tâm của tỉnh đến cuối nhiệm kỳ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, đến nay, 13 Đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh đã hoàn thành hội nghị giữa nhiệm kỳ trên tinh thần tổ chức thực chất, ngắn gọn, khẩn trương, thẳng thắn. Dự kiến, Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 27/5/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Nói về chỉ tiêu thực hiện trong nửa nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, nội chính, quốc phòng an ninh cơ bản đạt và vượt. Về kinh tế-xã hội, có 12/17 chỉ tiêu đạt trên 50% so Nghị quyết; 3/17 chỉ tiêu đạt trên 40%. Qua đánh giá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ước thực hiện đến cuối nhiệm kỳ có 14/17 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt. Tuy nhiên cần quan tâm các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (ước nửa nhiệm kỳ thực hiện đạt 5,97%, thấp hơn 2,53% so Nghị quyết). GRDP bình quân đầu người, mục tiêu 87 triệu đồng, ước nửa nhiệm kỳ đạt 53,9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn, mục tiêu 35-40 ngàn tỷ đồng, ước thực hiện nửa nhiệm kỳ 14.243 tỷ đồng.

Tỉnh ủy và các cấp, ngành đang đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm như cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom, khu công nghiệp Phú Thuận, các dự án đô thị, điện gió, nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao, thành lập Trường Đại học Tây Nam Bộ tại Bến Tre thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách và Trung tâm Cây giống, hoa kiểng Chợ Lách…/.

Công Trí

Xem thêm