Xây dựng Đảng

Ý kiến cán bộ, đảng viên: Đưa đất nước phát triển vững vàng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau

Cán bộ, đảng viên tỉnh Cà Mau bày tỏ phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng trước những chủ trương, quyết sách lớn mà Hội nghị vừa thông qua.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thông qua Nghị quyết hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

TTXVN - Từ ngày 15 - 17/5/2023, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng của đất nước.

Cán bộ, đảng viên tỉnh Cà Mau bày tỏ phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng trước những chủ trương, quyết sách lớn mà Hội nghị vừa thông qua nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Anh Lê Văn Hùng (Bí thư Đoàn xã Việt Thắng, huyện Phú Tân) cho biết, bất chấp những khó khăn, thách thức to lớn ngay từ đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương luôn kịp thời, linh hoạt, đồng bộ… đã tiếp tục đưa đất nước phát triển vững vàng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Qua theo dõi toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Lê Văn Hùng bày tỏ tin tưởng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Trong đó, anh Lê Văn Hùng đặc biệt tâm đắc khi có nhiều đổi mới tích cực trong lĩnh vực công tác này như: Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, đã bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, bao gồm cả chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và phòng, chống "tiêu cực", trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề…

“Như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào" không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực như thời gian qua mà còn tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ trong toàn xã hội. Từ đó, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta". Trong bối cảnh trong nước và thế giới phải đối mặt ngày càng nhiều những khó khăn, thách thức, việc làm tốt hơn công tác này sẽ giúp đất nước tiếp tục phát triển vững mạnh. "Bởi vì, khi chủ nghĩa cá nhân được bài trừ có hiệu quả thì mọi sự chỉ đạo, điều hành đều được thực hiện đồng bộ, thông suốt... Khi đó, mọi việc làm dù là nhỏ nhất thì cũng đều hướng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết”, anh Lê Văn Hùng nêu rõ.

Đảng viên Nguyễn Thanh Trúc, công tác tại Thư viện tỉnh Cà Mau chia sẻ, chị đặt biệt quan tâm đến việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Công tác này bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay. Qua thực tiễn đã chứng minh, các đại biểu đã thể hiện đầy đủ những chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Chị Nguyễn Thanh Trúc cho rằng, từ bối cảnh nhiều biến động đó, công tác củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng là rất cấp thiết; trong đó, nền tảng vẫn là làm thật tốt công tác cán bộ. “Người cán bộ, đảng viên phải là người trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Ðảng. Gần đây, có nhiều sự vụ xảy ra liên quan đến nhiều cán bộ, đảng viên ở nhiều cấp, lĩnh vực khác nhau (từ tham ô, hối lộ, lợi dụng chức quyền...) là hồi chuông cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên hiện nay”, chị Nguyễn Thanh Trúc nêu rõ.

Đảng viên Nguyễn Thanh Trúc chia sẻ thêm, qua theo dõi kết quả thực hiện trong những năm gần đây tại địa phương cho thấy, công tác đánh giá cán bộ đã được quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Từ thực tế cơ sở, điều này đã tạo động lực để mỗi cán bộ phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, từng bước nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, kịp thời kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị./.


Huỳnh Anh

Tin liên quan

Xem thêm