Xây dựng Đảng

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cơ hội để cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”

Trà Vinh

Qua đợt sinh hoạt chính trị này, Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục bổ sung cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động và quyết tâm thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

TTXVN - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Gần 15.000 cán bộ, đảng viên tại 133 điểm cầu trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Theo Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị xuất bản, ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban).

Tác phẩm nhằm thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực, với mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo cụ thể; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; việc vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho rằng việc nghiên cứu, học tập nội dung các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách là hết sức quan trọng và cần thiết. Đây là cơ hội để cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa” mình, để “cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ”, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị nước ta ngày càng phát triển.

Qua đợt sinh hoạt chính trị này, Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục bổ sung cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động và quyết tâm thực hiện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

Thanh Hòa

Xem thêm