Xây dựng Đảng

Học và làm theo Bác: Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Lâm Đồng

2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW Kết luận số 01-KL/TW, Lâm Đồng có trên 3.200 mô hình từ các cấp cơ sở tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong phong trào học tập và làm theo Bác.

Các đại biểu được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 26/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, đảng viên đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong triển khai nhiệm vụ. Kết quả 2 năm thực hiện, địa phương có trên 3.200 mô hình từ các cấp cơ sở tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong phong trào học tập và làm theo Bác; gần 1.300 tập thể và 2.000 cá nhân trong toàn tỉnh đã được biểu dương khen thưởng.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ đánh giá; đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng mô hình tiêu biểu của cấp ủy cơ sở, đảm bảo phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, có khả năng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng những hoạt động phong phú, thiết thực...

Sau khi Kết luận số 01-KL/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phổ biến đến cán bộ chủ chốt các cấp; tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 1.378 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề cho gần 200.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… 

Các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giải quyết hiệu quả các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội… Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng; trong đó, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị…

Từ năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một nhiệm vụ đột phá, mô hình, cách làm mới, sáng tạo; trên cơ sở đó, cuối năm đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm để nhân rộng. Qua tổng hợp, đến ngày 7/4/2023, địa phương đã có 128 mô hình mới, cách làm sáng tạo đã và đang được triển khai thực hiện tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố… Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, các Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã biểu dương, khen thưởng 297 tập thể và 521 cá nhân; cấp xã biểu dương, khen thưởng 932 tập thể và 1.321 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Dịp này, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Câu lạc bộ “Hiểu được trái tim” ở huyện Lâm Hà; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 33 tập thể và 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Quốc Hùng - Quỳnh Chi

Tin liên quan

Xem thêm