Xã hội

Học và làm theo Bác: Trở thành việc làm thường xuyên của đoàn viên, người lao động

Những nỗ lực, thành quả đó cho thấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và các cấp công đoàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen tặng 58 tập thể, 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng…

 Từ “học tập” chuyển thành hành động “làm theo”

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thách thức, khó khăn, giành nhiều thắng lợi vĩ đại.

Đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, trên mọi bước đường trưởng thành và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam. Trong báo cáo tại Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chỉ có giai cấp công nhân lãnh đạo thì kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”. Người sớm đặt nền móng cho sự ra đời và sứ mệnh cốt lõi của tổ chức Công hội đỏ, tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người đã viết: “Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, 100% Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Trong 2 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 26 nghìn cuộc tuyên truyền, quán triệt với sự tham gia của hơn 3 triệu lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Từ “học tập” đã chuyển thành hành động “làm theo” cụ thể, đã có 7.256 lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký thực hiện 966.500 việc làm theo Bác. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng. Điển hình là Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, do Tổng Liên đoàn phát động, đã “về đích” sớm gần 1 năm, làm lợi khoảng 16.000 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tạo sự thống nhất nhận thức, tổ chức thực hiện; vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Những nỗ lực, thành quả đó cho thấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và các cấp công đoàn. Hai năm qua, 15.128 tập thể, cá nhân đã được các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 133 tập thể, cá nhân được tuyên dương đều là những điển hình tiêu biểu thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó cống hiến hết mình cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và đất nước.

 Lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ thường xuyên, hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, góp phần tu dưỡng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho thấy việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống, xã hội.

Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã có nhiều cách nghĩ, làm sáng tạo trong hỗ trợ, chăm lo cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần đảm bảo việc làm; vận động công nhân viên chức cả nước tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 1 triệu sáng kiến, góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mang dấu ấn đậm nét qua các phong trào tiêu biểu như: Chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Mái ấm Công đoàn”, "Tết Sum vầy", “Tháng Công nhân” cũng như các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, tổ chức Công đoàn cần không ngừng nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, thúc đẩy, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong học tập và làm theo Bác, gắn với nêu gương, làm cho việc này trở thành nhu cầu tự thân, là động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Công đoàn cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng hơn nữa các mô hình hay để phong trào trở thành thực chất, thường xuyên hơn, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; nghiên cứu chuẩn mực đạo đức của cán bộ công đoàn phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở để cán bộ công đoàn tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, vừa hồng vừa chuyên để công đoàn thực sự trở thành tổ chức vì người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thiêng liêng nhưng hằng ngày ai cũng có thể làm được. Mỗi ngày thực hiện một việc tốt, dù nhỏ thì sẽ thành việc lớn, mang lại thành công tốt đẹp.

Tại Chương trình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen tặng 58 tập thể, 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.../.


Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm