Khoa học

Hội nghị hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương

Bình Định

Hơn 350 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và Việt Nam tham dự Hội nghị.

TTXVN - Từ ngày 19-23/2, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Hóa học tính toán châu Á và Hội Gặp gỡ Việt Nam tổ chức Hội nghị hóa lý thuyết và tính toán châu Á - Thái Bình Dương.

Hơn 350 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và Việt Nam tham dự Hội nghị.

Nội dung của Hội nghị tập trung chủ yếu vào các nghiên cứu cơ bản dựa trên các kỹ thuật tính toán. Các nghiên cứu được thảo luận chủ yếu ở các nội dung khoa học phân tử và mô phỏng trong y sinh.

Theo đó, 10 chuyên đề chính được các nhà khoa học trình bày gồm: Lịch sử hóa tính toán lượng tử - Lý thuyết về các mô hình - Sự phát triển của phương pháp tính; Hóa lượng tử tính toán cho pha khí, thể lỏng và chất rắn; "Trí tuệ nhân tạo" và "Học máy" trong hóa lượng tử tính toán và mô phỏng y sinh; Khoa học vật liệu – Vật liệu xúc tác; Mô phỏng động học phân tử; Các quá trình của phân tử trong khoa học sự sống; Năng lượng tái tạo; Các sản phẩm tự nhiên; Vật liệu đầu dò (các vật liệu vô cơ, hữu cơ, và bio) và Dược phẩm.

Hội nghị là cơ hội để các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam duy trì các mạng lưới hợp tác đa ngành hiện có, khởi xướng các mạng lưới hợp tác đa ngành mới; tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam, học viên cao học, nghiên cứu sinh tìm kiếm cơ hội, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nghề nghiệp trong tương lai./.

Sỹ Thắng

Xem thêm