An sinh

Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gồm 13 nội dung trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: CTV

(TTXVN) Chiều 14/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cùng chủ trì Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn rất quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Trong đó, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước có liên quan đến việc bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân. Trong những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam xác định công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của nông dân.

“Với trên 10 triệu hội viên, hơn 9.000 cơ sở Hội, 80.000 chi hội, 143.000 tổ hội nông dân trải rộng khắp đất nước là thế mạnh rất lớn của Hội Nông dân Việt Nam. Trong những năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội và phong trào nông dân”- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh: Với ưu thế là cơ quan đoàn thể chính trị – xã hội, đại diện cho nông dân, Hội Nông dân Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc phối hợp thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội viên nông dân về chính sách, pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, thực hiện tốt chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nông dân.

Giai đoạn 2016 -2020 thực hiện chương trình phối hợp, các cấp Hội Nông dân đã xây dựng được 2.677 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 35 tỉnh thành phố, vận động được gần 122.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khoảng 28,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 7.506 mô hình “Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân” với 2,2 triệu người tham gia.

Phát huy kết quả đạt được, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp giai đoạn 2022-2025. Với thế mạnh cùng mối quan hệ truyền thống gắn kết bền chặt mà hai cơ quan đã tạo dựng trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ mong muốn và tin tưởng Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đồng hành ủng hộ và dành sự quan tâm, ưu tiên thực hiện hiệu quả những nội dung mà hai bên ký tại Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2025 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam gồm 13 nội dung trọng tâm. Trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp xây dựng nhân rộng mô hình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ Hội Nông dân các địa phương tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ Hội ở cơ sở là thành viên Ban Chỉ đạo (hoặc Tổ/Đội) vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đội ngũ cán bộ chi, tổ hội trực tiếp làm tuyên truyền viên hoặc nhân viên của tổ chức dịch vụ thu để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho Ban Chỉ đạo (hoặc Tổ/Đội) trong việc vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.../.

Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm