Môi trường

Khẩn trương ban hành quy định về khí nhà kính, thị trường các bon

Hà Nội

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu toàn diện, sớm đưa ra các quy định hướng dẫn cụ thể về cách thức triển khai thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính, phát triển thị trường các bon.

Triển khai kiểm kê khí nhà kính, phát triển thị trường các bon góp phần chống biến đổi khí hậu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

TTXVN - Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam vừa gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, bộ, ban, ngành liên quan kiến nghị giải pháp phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường các bon.

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu toàn diện, sớm đưa ra các quy định hướng dẫn cụ thể về cách thức triển khai thực hiện hoạt động kiểm kê khí nhà kính, phát triển thị trường các bon theo đúng lộ trình tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu và tham mưu Chính phủ ban hành chính sách áp thuế các bon cho các lĩnh vực, các loại hàng hóa để triển khai ngay từ năm 2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành rà soát, khẩn trương ban hành các quy định pháp luật về hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV), thực hiện kiểm kê cấp cơ sở cho năm cơ sở 2022 vào năm 2023 cho các lĩnh vực: công thương, xây dựng, giao thông vận tải...; phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm ban hành danh mục các công nghệ ít phát thải các bon; định mức phát thải theo từng lĩnh vực, sản phẩm…

Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xây dựng chế tài, chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng công nghệ xanh, giảm phát thải, năng lượng tái tạo; đồng thời tăng mức xử phạt khi các tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện đúng và theo các quy định về báo cáo kiểm kê khí nhà kính, kế hoạch giảm nhẹ phát thải; xây dựng cơ chế khuyến khích các công ty, đơn vị chưa phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tham gia triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính; nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ, công cụ đám mây nhằm tính toán tự động, cập nhật và lưu trữ các số liệu, dữ liệu đồng nhất về kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở trên toàn quốc.

Đối với phát triển thị trường các bon, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành liên quan, phát triển thị trường các bon theo hướng hội nhập quốc tế, dễ dàng mua bán, thương mại tín chỉ các bon, trao đổi, bù trừ hạn ngạch phát thải khí nhà kính không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng phù hợp với cung cầu thị trường; tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền tới các địa phương, cơ quan, tổ chức, cộng đồng; đồng thời nghiên cứu đề xuất ra các giải pháp, ứng dụng mô hình công nghệ xanh, tuần hoàn nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu giảm phát thải, nỗ lực thực hiện cam kết Net zero vào năm 2050.

Tại Hội nghị Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), Việt Nam và gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0" vào năm 2050. Ngay sau COP26, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo./.

PV

Xem thêm