Quốc hội với Cử tri

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Thủ tục hành chính nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp

Gần 400 thủ tục, hơn 2.200 quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa, nhưng thủ tục hành chính của nhiều ngành, lĩnh vực còn rườm rà, gây khó khăn, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo, giải trình một số vấn đề được Quốc hội, cử tri quan tâm. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Báo cáo trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 8/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 400 thủ tục hành chính, hơn 2.200 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 395 quy định kinh doanh tại 52 văn bản quy phạm pháp luật và thực thi phương án phân cấp 81 thủ tục hành chính tại 15 văn bản quy phạm pháp luật; phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định và phân cấp thẩm quyền giải quyết gần 700 thủ tục hành chính; đang tập trung rà soát, đơn giản hóa 59 nhóm thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực.

Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đạt được những kết quả nổi bật: Tích hợp, cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và 21/25 dịch vụ công thiết yếu; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. 25,9% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng, tăng 5 lần so với tháng 9/2022. 62,7% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, trong đó có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả theo đúng quy định, tăng 4 lần so với tháng 9/2022.

Với sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ kỹ thuật Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME/USAID), nhiều thủ tục hành chính, quy định là rào cản đối với sản xuất kinh doanh, có mức chi phí tuân thủ lớn được chuyên gia khuyến nghị cắt giảm, đơn giản hóa đã được các bộ, ngành đưa vào phương án cắt giảm và thực thi trên thực tế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện thủ tục hành chính của nhiều ngành, lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Việc cắt giảm, đơn giản hóa, nhất là thủ tục hành chính nội bộ còn chậm; còn phát sinh một số thủ tục hành chính mới. Việc triển khai số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn cát cứ, cục bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí tiêu cực...

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các quy định đang là rào cản đối với sản xuất kinh doanh (đến năm 2025 giảm ít nhất 20% quy định và 20% chi phí tuân thủ) theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; yêu cầu thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra quy định về thủ tục hành chính. Tăng cường phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ (đến năm 2025 giảm tối thiểu 20%).

Chính phủ thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Chính phủ chú trọng hoàn thiện thể chế để phù hợp với phương pháp làm việc, phương thức chỉ đạo, điều hành trên môi trường số; xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; thúc đẩy số hóa, triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm