Thời sự

Lào Cai khơi thông "điểm nghẽn", tạo động lực tăng trưởng năm 2023

Lào Cai

Lào Cai xác định có 5 chỉ tiêu xã hội cần được đặc biệt quan tâm trong năm 2023, đó là giảm nghèo đa chiều; bác sỹ/vạn dân; suy dinh dưỡng trẻ em thể chiều cao; bao phủ bảo hiểm y tế; số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới

Năm 2023, Lào Cai tiếp tục tìm giải pháp khơi thông "điểm nghẽn", khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo động lực cho tăng trưởng. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 diễn ra chiều 9/12.

Theo Nghị quyết số 35/NQ-TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND tại Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Lào Cai, địa phương lựa chọn chủ đề của năm 2023 là “đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hành động - phát triển”.

Lào Cai đặt ra 25 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội cần hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong năm 2023 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 103 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 53.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.000 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt 95 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 51.100 tỷ đồng. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 6 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt 20.500 tỷ đồng...

Để đạt được chỉ tiêu trên, thời gian tới, Lào Cai xác định thực hiện tốt 11 nhiệm vụ, giải pháp; tập trung phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là một trong những giải pháp quan trọng.

Thực hiện giải pháp trên, UBND tỉnh yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án trọng điểm như: Cảng Hàng không Sa Pa, cầu biên giới tại Bản Vược và hạ tầng kết nối, cầu Phú Thịnh, hạ tầng giao thông kết nối du lịch Sa Pa, Y Tý (Bát Xát)…

Lào Cai coi đây là cơ sở để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2021-2025, đồng thời khơi thông “điểm nghẽn”, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo động lực cho tăng trưởng.

Giao nhiệm vụ, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước. Cùng với đó là có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, đặc biệt là dự án quan trọng, công trình trọng điểm.

Các cơ quan, ban, ngành nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư của dự án khởi công mới; kiên quyết loại bỏ dự án không thật sự cần thiết.

Ngoài ra, Lào Cai xác định có 5 chỉ tiêu xã hội cần được đặc biệt quan tâm trong năm 2023. Đó là tỷ lệ giảm nghèo đa chiều đạt 4,0%; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 14 bác sỹ; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thể chiều cao trên tuổi dưới 25,9%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới đạt 56,7%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn thiện việc hướng dẫn triển khai một số nội dung, dự án của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định; thực hiện đồng bộ biện pháp quản lý, tăng cường lồng ghép nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí.../.

Hương Thu

Tin liên quan

Xem thêm