Xã hội

Lào Cai: Quyết liệt triển khai các quy hoạch và giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2022, Lào Cai đề ra 24 nhóm chỉ tiêu về kinh tế - xã hội với 42 chỉ tiêu cụ thể; ước thực hiện đạt và vượt 39/42 chỉ tiêu.

Thi công, cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN 

 (TTXVN) Năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Lào Cai đạt và vượt kế hoạch; an sinh, đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả toàn diện. Đây là thông tin tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức ngày 6/12.

Phát biểu tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nêu rõ, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với nhiều nhiệm vụ nặng nề. Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai đề nghị, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trong năm 2023. Các cấp, ngành cần tập trung nắm vững và triển khai quyết liệt các nội dung “5 hơn - 5 rõ”. 

Theo đó, "5 hơn" là: đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo hơn nữa; dự báo, đánh giá, nhận định, nhận diện tốt hơn nữa, nhất là dư địa phát triển mới sau đại dịch; đổi mới hơn nữa thể chế, cơ chế, chính sách một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và yêu cầu của tỉnh; tích cực, chủ động, linh hoạt hơn nữa để hoàn thành sớm các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ; đẩy mạnh, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các quy hoạch, dự án động lực lớn và giải ngân vốn đầu tư công. 

Thi công cầu Trịnh Tường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 156. Ảnh: Hồng Ninh - TTXVN 

Đối với các nội dung "5 rõ", Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, các cấp, ngành cần nắm rõ chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh về lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, an ninh - quốc phòng...; nắm rõ và xác định rõ vị trí, vai trò của Lào Cai trong mối liên kết vùng đó là xây dựng địa phương trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương với vùng Tây Nam Trung Quốc; nắm rõ quy định, quy chế, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đúng "vai", đúng việc, đúng thời hạn, tránh đùn đẩy hoặc chồng chéo, phát huy tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của tỉnh; nắm rõ các tác động nguy hiểm của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu để nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là; nắm rõ nguyện vọng, yêu cầu, sự kỳ vọng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp vào hệ thống chính trị của tỉnh để quan tâm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Tỉnh phấn đấu năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 103 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 53.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt mức 12.000 tỷ đồng. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 6 triệu lượt; doanh thu du lịch đạt trên 20.500 tỷ đồng...

Năm 2022, Lào Cai đề ra 24 nhóm chỉ tiêu về kinh tế - xã hội với 42 chỉ tiêu cụ thể; ước thực hiện đạt và vượt 39/42 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế sau 11 tháng đạt khá với 9,02% (cao hơn 3,57 điểm % so với năm 2021); xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng và 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so năm 2021. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm ước đạt trên 10.000 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến Lào Cai trong ước đạt 4,3 triệu lượt, bằng 107,5% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong giảm nhanh, bình quân đạt 5,83%, vượt mục tiêu đặt ra (4,5%).../.

Hương Thu

Xem thêm