Giáo dục

Long An: Lần đầu tiên, trẻ em dự khán phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp HĐND

Long An

Một số trẻ em trên địa bàn tỉnh Long An đã được dự khán phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, cử tri.

Trong hai ngày 1-2/7, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã diễn ra với hoạt động lần đầu tiên được tổ chức, đó là, một số trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được dự khán phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, cử tri.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp. 
Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, góp phần triển khai hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016, xây dựng mô hình hoạt động mới nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ vào các vấn đề liên quan phù hợp với tâm lý, khả năng, vận dụng theo cách làm của Quốc hội, HĐND tỉnh tổ chức để một số trẻ em vào dự khán phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Qua đó, làm cơ sở để HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giả định “Hội đồng nhân dân trẻ em năm 2024”.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trả lời chất vấn của cử tri. 
Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Tại Kỳ họp, nội dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế; công tác thu hút đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; chuyển đổi công năng của cụm tuyến dân cư vượt lũ; thiếu nước sinh hoạt mùa khô hạn; liên quan đến việc chi trả lương hưu và các chế độ chính sách khác qua tài khoản ngân hàng; công tác tuyển dụng giáo viên; bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người dân và xử lý tội phạm công nghệ cao…

Trẻ em dự khán tại kỳ họp. 
Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

HĐND tỉnh đã xem xét, ban hành Nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập và các điều kiện bảo đảm triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn, để làm cơ sở pháp lý ra mắt lực lượng này trên toàn tỉnh. Ngoài ra, Kỳ họp còn thông qua 25 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách, nông nghiệp, đất đai, y tế, giáo dục, pháp chế, nội vụ…

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương báo cáo cử tri về kết quả Kỳ họp; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri. Cùng với đó, kịp thời động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An kêu gọi từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và đại biểu dân cử tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc; năng động, sáng tạo hơn nữa, với tinh thần “5 thật, 7 dám” và các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị "về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới"; khắc phục tình trạng sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm. Mọi người cùng chung sức, đồng lòng, tận dụng từng cơ hội phát triển, khơi thông mọi nguồn lực, quyết tâm “đưa con tàu kinh tế - xã hội tỉnh Long An” phát triển “phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc và nghĩa tình”./.

Thanh Bình

Tin liên quan

Xem thêm