Giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc chọn sách giáo khoa cho năm học mới

TP. Hồ Chí Minh

Đến nay, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành đầy đủ các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ năm học 2024-2025.

 Tiếp tục lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, năm 2024-2025 các khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ học chương trình và sách giáo khoa mới. Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng cho toàn bộ các khối lớp ở các bậc học vào năm học mới tới đây.

Việc lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024-2025 được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ảnh: TTXVN

Việc lựa chọn sách giáo khoa từ năm học 2024-2025 được thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó điểm mới đáng chú ý nhất là các cơ sở giáo dục được trao quyền quyết định lựa chọn sách giáo khoa, thay vì UBND cấp tỉnh quyết định như trước đây. Cụ thể, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn danh mục sách giáo khoa sử dụng giảng dạy trong các môn học tại đơn vị. Cấp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổng hợp kết quả và trình UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục sách giáo khoa dùng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn nói chung và của từng trường.

Đến nay, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành đầy đủ các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ năm học 2024-2025. Với việc thực hiện theo quy định mới, năm nay, cùng các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục các khối lớp 5, 9, 12 trong các cơ sở giáo dục nói chung, sẽ có danh mục sách giáo khoa của từng trường.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là các bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Cụ thể, danh mục sách giáo khoa lớp 12 gồm 52 đầu sách và chuyên đề học tập ở 13 môn học và các hoạt động giáo dục. Danh mục sách giáo khoa lớp 9 gồm 49 đầu sách cho 12 môn học và hoạt động giáo dục. Danh mục sách giáo khoa lớp 5 gồm 34 đầu sách của 11 môn học, các hoạt động giáo dục và Ngoại ngữ 1.

Sau khi UBND Thành phố phê duyệt, các trường sẽ thông báo công khai danh mục sách giáo khoa được sử dụng giảng dạy tại đơn vị đến giáo viên, phụ huynh, học sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu về sách giáo khoa của học sinh, phụ huynh, các trường chủ động phối hợp với các đơn vị xuất bản để cung cấp sách giáo khoa; trong đó, có phương án hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo học sinh có đầy đủ sách giáo khoa khi vào năm học mới. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn sách giáo khoa cho giáo viên.

Các năm học trước đó, công tác lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, việc lựa chọn sách giáo khoa do Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (UBND cấp tỉnh thành lập) giúp UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện và trình UBND cấp tỉnh quyết định ban hành danh mục sách giáo khoa./.

T.Hoài

Tin liên quan

Xem thêm