Xây dựng Đảng

Long An: Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá

Long An

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc nghiên cứu và thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

TTXVN - Ngày 12/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 13, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, cho ý kiến đối với Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc nghiên cứu và thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Long An trở thành “điểm sáng” trong chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch. Tỉnh có 18/19 chỉ tiêu đạt kết quả khá tốt, dự báo đến năm 2025 sẽ đạt và vượt Nghị quyết, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì sự phát triển; thu ngân sách 9 tháng của năm 2023 đạt 13.750 tỷ đồng, bằng gần 70% dự toán. Tỉnh hoàn thành lập và tổ chức thành công Lễ công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ba Chương trình đột phá và ba công trình trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực…

Tỉnh ủy Long An chỉ rõ vẫn còn nhiều hạn chế cần tập trung khắc phục như tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt như kỳ vọng. Nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là rất lớn nhưng việc huy động nguồn lực còn khó khăn. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng còn chậm so với yêu cầu phát triển. Công tác phân luồng học sinh chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, nguyên nhân chủ quan chủ yếu là người đứng đầu một vài cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, điều hành chưa chủ động, quyết liệt, năng động, sáng tạo, chưa "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, chưa giải quyết triệt để những vấn đề phát sinh theo chức năng và thẩm quyền được phân cấp; có tâm lý e ngại, sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Long An đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội, phát huy tinh thần đổi mới tư duy, lề lối, phương pháp làm việc, tính tự lực, tự cường; phải sáng tạo, linh hoạt, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; khẩn trương, quyết liệt triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tranh thủ đón nhận cơ hội xây dựng và phát triển tỉnh nhà nhanh và bền vững.

Lãnh đạo các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và cải cách hành chính; nhất là chủ động khắc phục các vấn đề hạn chế, thiếu sót trên tinh thần cầu thị và tiếp thu theo kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát. Công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng và xác định nghĩa vụ tài chính được tăng cường để triển khai nhanh các dự án lớn, trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW, các quy định của Đảng về nêu gương và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị./.

Thanh Bình

Tin liên quan

Xem thêm