Thực thi chính sách

Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Nam Định

Toàn bộ thủ tục hành chính được tích trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử, thuận tiện cho công dân, tổ chức khi tra cứu kết quả và quá trình giải quyết.

Nam Định cải cách thủ tục hành chính giúp giảm tối đa thời gian, chi phí cho người dân. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

TTXVN -Sở Công Thương tỉnh Nam Định ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết, thu phí và trả kết quả điện tử với hồ sơ thủ tục hành chính giúp giảm tối đa thời gian, chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư phục vụ chuyển đổi số.

* Người dân hài lòng

Lần đầu đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nam Định, ông Bùi Quốc Cường phấn khởi cho biết, đến Trung tâm Hành chính công tỉnh, ông được cán bộ ở quầy số 16 thuộc Sở Công Thương nhiệt tình hỗ trợ mở tài khoản và hướng dẫn nộp hồ sơ một cách nhanh chóng. Vài ngày sau, ông đã nhận được kết quả tại nhà, giúp giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại.

Ông Bùi Đức Thụ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Đức Thụ chia sẻ, mỗi lần nghĩ đến đi làm thủ tục hành chính, ông thấy ngại vì thủ tục rườm rà, phức tạp. Tuy nhiên, khi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh, ông được cán bộ ngành Công Thương hướng dẫn nhiệt tình, không mất nhiều thời gian làm thủ tục. Kết quả được gửi về nhà.

Để đạt được kết quả đó, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nam Định Vũ Thị Kim cho biết, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu rõ mục tiêu phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023.

Cải cách thủ tục hành chính, Sở chỉ đạo các phòng chức năng và cơ quan chuyên môn thống kê, cập nhật đầy đủ, rà soát, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương.

Qua rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đề xuất bãi bỏ một thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động khuyến mại; cắt giảm thành phần hồ sơ đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; giảm thời gian giải quyết đối với hai thủ tục hành chính là thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện và thủ tục cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

Sở tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 28/03/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 15/06/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đồng thời cập nhật kịp thời danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi...

Toàn bộ thủ tục hành chính được tích trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

* Gắn với chuyển đổi số

Lãnh đạo Sở Công Thương Nam Định luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện số hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua đó, 100% thủ tục hành chính nộp trực tiếp đều được số hóa thành phần hồ sơ và 100% thủ tục hành chính có trả kết quả đều được ký số trực tiếp trên phần mềm quản lý văn bản gửi liên thông đến cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Các thủ tục hành chính được thực hiện, cập nhật đầy đủ 100% quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công ngay khi có Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Toàn bộ thủ tục hành chính đều được tích trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử khi có kết quả, thuận tiện cho công dân, tổ chức khi tra cứu kết quả và quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 31/10, số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến là 22.566/22.568 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, chiếm 99,99; tiếp nhận 132 hồ sơ thanh toán trực tuyến với tổng số tiền gần 92 triệu đồng trên tổng số 136 hồ sơ có phát sinh phí, lệ phí trong kỳ, trong đó có 3 hồ sơ chưa đến hạn thanh toán phí, lệ phí.

Đặc biệt, Sở Công Thương Nam Định luôn quan tâm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, Sở tổ chức tốt công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Cán bộ trực tiếp ngồi tại Phòng Tiếp công dân của Sở vào tất cả các ngày làm việc trong tuần luôn sẵn sàng lắng nghe, hướng dẫn và giải quyết công việc; định kỳ Sở đều triển khai điều tra đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tính đến ngày 31/10, Sở Công Thương Nam Định tiếp nhận 22.574 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong đó có 6 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; có 22.571 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng thời hạn (chiếm 99,99%) được công bố công khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến, còn lại là 3 hồ sơ trong hạn, không có hồ sơ trễ hạn, quá hạn.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nam Định, thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh, của ngành. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa điện tử”, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và trả kết quả điện tử, số hóa kết quả điện tử, xây dựng chính quyền điện tử.

Sở đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt và có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh, của ngành gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Thái Thuần

Tin liên quan

Xem thêm