Xã hội

Nâng cao công tác quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Tuyên Quang

Tuyên Quang

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm các quy định có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch, thăm dò khảo sát, đấu thầu, quản lý, cấp phép, khai thác, gia hạn nâng công suất khai thác.

TTXVN - Nhằm thực hiện tốt các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động thăm dò, cấp phép, khai thác và chế biến khoáng sản; đồng thời, ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm các quy định có liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch, thăm dò khảo sát, đấu thầu, quản lý, cấp phép, khai thác, gia hạn nâng công suất khai thác, vận chuyển và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Đặc biệt, Tuyên Quang sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, chế tài để kiểm soát về giá các vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tập trung thực hiện các giải pháp để tránh tình trạng các chủ mỏ thao túng, liên kết, cấu kết nhằm nâng giá vật liệu xây dựng thông thường; thanh, kiểm tra đối với các chủ mỏ vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết tham mưu điều chỉnh, thu hồi giấy phép khai thác ở những nơi khai thác ảnh hưởng đến đất sản xuất nhân dân đang canh tác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm kê khai và nộp thuế đúng, đủ theo sản lượng được phép khai thác; thường xuyên bổ sung, cập nhật và công khai thông tin về danh sách các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, thông tin về trữ lượng được cấp phép, công suất khai thác, thời hạn khai thác, lượng khoáng sản đã khai thác, trữ lượng và công suất khai thác mỏ vật liệu phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án và sát với thực tế trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, để cung cấp thông tin rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và tạo thuận lợi cho việc tra cứu thông tin.

Công an tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm về đầu cơ, nâng giá, tạo khan hiếm giả vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng tổ chức khảo sát, điều tra thông tin giá vật liệu xây dựng, tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu có trên địa bàn theo định kỳ hằng tháng, quý; ngăn chặn việc đầu cơ, nâng giá, tạo khan hiếm giả vật liệu xây dựng thông thường, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, là hai Dự án xây dựng đường cao tốc đang thi công Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Hà Giang…/.

PV

Xem thêm