Khoa học

Nâng cao năng lực truyền thông và phổ biến kiến thức cho các hội ngành toàn quốc

Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.

Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Nâng cao năng lực truyền thông và phổ biến kiến thức cho các hội ngành toàn quốc

(TTXVN)- Sáng 26/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực truyền thông và phổ biến kiến thức cho các hội ngành toàn quốc.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết: Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.

Hiện nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có 69 cơ quan báo chí trong hệ thống bao gồm: 1 Báo (Báo Tri thức và Cuộc sống), 47 tạp chí trực thuộc các hội ngành toàn quốc và 21 tạp chí trực thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng chính trị, tư tưởng đối với trí thức khoa học và công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Báo chí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông, phổ biến kiến thức, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao dân trí. Các tạp chí khoa học kỹ thuật chuyên ngành là nơi đăng tải, công bố kết quả các công trình nghiên cứu, trao đổi học thuật, góp phần đào tạo các nhà khoa học trẻ và đóng góp vào sự phát triển các ngành, lĩnh vực.

Ông Lê Thanh Tùng nhấn mạnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên cần xây dụng chiến lược, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến kiến thức của hệ thống, liên kết chặt chẽ các tổ chúc thành viên, huy động nguồn lực, tăng cường vận động chính sách nhằm nâng cao vai trò và hiệu quả của công tác truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đối với toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các hội thành viên cần hoàn thiện bộ máy về cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác truyền thông và phổ biến kiến thức.

Nhằm phát triển năng lực thực sự của Hội đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, theo Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, tại Đại hội nhiệm kỳ VII (2022-2027) Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam đã tự xác định phải đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo chiều sâu và theo hướng chuyên nghiệp, coi trọng chất lượng...

Các đơn vị cần chủ động nghiên cứu phát triển thêm nhiều hình thức hoạt động sáng tạo, tăng cường liên kết, phối hợp, giao lưu khoa học với các tổ chức trong nước và nước ngoài, với các đơn vị bạn, với các tổ chức chính trị - xã hội - kinh tế - văn hóa của cả nước, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố để phát triển Hội, tạo điều kiện nuôi dưỡng Hội, gắn kết chặt chẽ hoạt động của Hội với cộng đồng xã hội, tham gia đóng góp nhiều công sức hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự cho rằng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần thiết lập kênh trao đổi thông tin hai chiều giữa Liên hiệp Hội với các đơn vị trực thuộc, có chức năng truyền thông, duy trì thông tin báo cáo định kỳ, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu, quan trọng, mới, chính thống của Đảng và Nhà nước cho các đơn vị truyền thông để tuyên truyền./.

Lý Thanh Hương

Xem thêm