Khoa học

Nâng cao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của nữ trí thức vào thực tiễn

Nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: nguồn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

TTXVN - Ngày 6/4, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Nữ trí thức để phát triển đất nước: Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo nhằm khẳng định vai trò, đóng góp của những nữ trí thức Việt Nam trong việc đưa ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ vào sản xuất, đời sống; đánh giá thực trạng ứng dụng, chuyển giao công nghệ: những khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân, giải pháp; chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm, bài học của nữ trí thức Việt Nam trong việc đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống, đồng thời kiến nghị những giải pháp về chính sách để đẩy mạnh việc triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định, phụ nữ ngày càng có những đóng góp lớn lao trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Tại Việt Nam, khoa học và công nghệ là một trong tám lĩnh vực của mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – đơn vị nghiên cứu hàng đầu cả nước về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ, là cái nôi nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng của không ít các nhà khoa học nữ đã vinh dự được nhận các giải thưởng cao quý. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, bổ nhiệm nhiều nhà khoa học nữ vào các vị trí lãnh đạo các ban chức năng, viện chuyên môn và các đơn vị trực thuộc. 

"Việc đánh giá đúng, đặt trọng trách và tôn vinh các nhà khoa học nữ không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, mà còn góp phần tạo cảm hứng cho các nhà khoa học tiếp tục vươn lên trên con đường phát triển khoa học công nghệ", Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.

Các đại biểu tập trung ý kiến thảo luận việc đề xuất các giải pháp thúc đẩy triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống để phát triển đất nước; chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm, bài học trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đồng thời khẳng định vai trò, những đóng góp của nữ trí thức Việt Nam trong việc đưa ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cho biết, trong những năm qua, nữ trí thức Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong nghiên cứu, triển khai ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống. Rất nhiều đề tài ở các lĩnh vực khác nhau do các nữ trí thức chủ trì ở quy mô quốc gia, cấp bộ, ngành và cấp tỉnh, thành phố, được triển khai thực hiện, đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của đất nước. Hội thảo đã kiến nghị một số giải pháp về chính sách để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường sự tham gia, đóng góp của nữ trí thức trong thời gian tới, việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế.

Bên cạnh đó, các báo cáo tại Hội thảo tập trung vào việc nêu những thành tựu, kết quả nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn của nữ trí thức trong thời gian qua, đồng thời nêu những khó khăn, rào cản; nhấn mạnh đến quy định về xử lý kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; sự kết hợp giữa các nhà nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp; tình trạng thiếu vốn, khó mở rộng thị trường, hạn chế trong chuyển đổi số; thủ tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học…/.

Hoàng Nam

Tin liên quan

Xem thêm