Môi trường

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023: Từ thỏa thuận đến hành động phục hồi đa dạng sinh học

Bắc Kạn

Chính phủ các nước được kêu gọi nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên”...

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 20/5, tại Vườn Quốc gia Ba Bể, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học”.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Trong những năm qua, đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề toàn cầu; đang có hàng triệu loài động, thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những tác động của con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra.

Liên hợp quốc đánh giá, nguyên nhân gây mất đa dạng sinh học được xác định do thay đổi phương thức sử dụng đất và biển, biến đổi khí hậu; các hoạt động như nông nghiệp không bền vững, ô nhiễm, sự xâm lấn của các loài ngoại lai... Việt Nam là một trong 16 quốc gia có đa dạng sinh học cao, đặc biệt là đa dạng về loài. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước không ít thách thức khi đa dạng sinh học bị suy giảm nhanh chóng; trong khi đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái cung cấp cho con người có liên quan mật thiết tới phát triển kinh tế, ổn định xã hội, được coi là một trong những trụ cột của phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thông tin, nhằm đặt ra các mục tiêu chung về bảo tồn đa dạng sinh học trên toàn cầu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (COP15). Cùng với đó, khẩn trương đảo ngược lại quá trình mất đa dạng sinh học đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu trong vài thập kỉ vừa qua, gấp rút triển khai các nội dung Khung Đa dạng sinh học toàn cầu phù hợp với từng quốc gia.

Năm 2023, chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” được Liên hợp quốc phát động nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050; thúc đẩy thực hiện giải pháp sáng tạo đối phó với cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học, đưa vấn đề này lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận toàn cầu về phát triển bền vững.

Để chuyển hóa những thách thức trên, hưởng ứng chủ đề năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt một số giải pháp như: Rà soát hoàn thiện các hệ thống chính sách, thể chế về quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học; thể chế hóa và nội luật hóa những nội dung điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia. Các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học; tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học trong phát triển bền vững. Ngoài ra, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo vệ, bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, góp phần mang lại lợi ích về đa dạng sinh học và phúc lợi cho con người; củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực, cơ sở hạ tầng trong việc tiếp cận, kết nối với các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo sự công bằng, toàn diện, hiệu quả và có trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia, đưa ra các quyết định có liên quan đến đa dạng sinh học gắn với văn hóa bản địa tại từng địa phương…

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 diễn ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể với các hoạt động như: Hội thảo “Phối hợp hành động thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal”; hoạt động thả cá giống trên hồ Ba Bể; triển lãm tranh, ảnh về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học trên cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng./.

Vũ Hoàng Giang

Xem thêm