Xã hội

Nghệ An: Phân bổ hơn 1.379 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Nghệ An

Thông qua nguồn vốn được phân bổ, tỉnh sẽ có thêm nhiều công trình được xây dựng, sửa chữa, đưa vào sử dụng.

TTXVN - Tỉnh Nghệ An đã thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 là hơn 1.379 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh công bố công khai việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư và những hạng mục, công trình được phân bổ vốn. Đơn cử, huyện Nghi Lộc được phân bổ hơn 77 tỷ đồng, huyện Quế Phong hơn 31 tỷ đồng, huyện Quỳ Châu hơn 25 tỷ đồng…

Thông qua nguồn vốn được phân bổ này trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm nhiều công trình được xây dựng, sửa chữa, đưa vào sử dụng. Đây là những công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, là nhu cầu cấp thiết của nhân dân và chính quyền địa phương; trong đó có những công trình được người dân kiến nghị với các cấp chính quyền và các ngành chức năng sớm xem xét đầu tư vốn để sửa chữa hoặc xây dựng mới.

Tại huyện Nghi Lộc, nguồn vốn được phân bổ này sẽ được đầu tư cho một số công trình như: mở rộng khuôn viên Trường Mầm non xã Nghi Thiết, xây dựng Trường Mầm non xã Nghi Đồng, xây dựng Trạm Y tế xã Nghi Long, cải tạo nâng cấp nghĩa trang Đồng Danh tại xã Nghi Diên... Ở huyện Quỳnh Lưu, một số công trình được đầu tư xây dựng, sửa chữa, như cải tạo, nâng cấp sân, hệ thống thoát nước Trường Trung học Cơ sở xã Quỳnh Văn; cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xóm 1, 2, 3 xã Quỳnh Yên; xây dựng Trạm Y tế xã Sơn Hải…

Theo HĐND tỉnh, mục tiêu chung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2025 là cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn; duy trì và nâng cao chất lượng nông thôn mới các cấp (huyện, xã, thôn/xóm/bản) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu); nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; tạo thêm các mô hình sản xuất gắn với giải quyết việc làm ổn định cho người dân nông thôn.

Nếu đạt được các chỉ tiêu trên, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An sẽ có 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 82,7% số xã trên địa bàn tỉnh); 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 39,7%); 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 10%); 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Nguyễn Văn Nhật

Tin liên quan

Xem thêm