Giáo dục

Nhiều giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trước thềm năm học mới

Các ngành chức năng đề xuất giao bổ sung biên chế giáo viên; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; mở mã ngành đào tạo các môn học mới và các ngành đào tạo giáo viên dạy liên môn...

TTXVN - Trước thềm năm học mới 2023 - 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nhiều giải pháp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên trên cả nước. Theo báo cáo, tính đến cuối năm học 2022 - 2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức quy định.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất giao bổ sung biên chế giáo viên; tập trung hướng tới việc củng cố, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống giáo viên; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế cho viên chức ngành Giáo dục; chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mở mã ngành đào tạo các môn học mới và các ngành đào tạo giáo viên dạy liên môn, tăng cường sự liên hệ, kết nối với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục ở các địa phương nhằm xác định nhu cầu sử dụng giáo viên cụ thể theo từng trình độ, môn học, cấp học để có kế hoạch tuyển sinh và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên một cách phù hợp, bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu từng môn học, cấp học. Bộ kiểm tra, rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các địa phương...

Tính đến cuối năm học 2022 - 2023, cả nước còn thiếu 118.253 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN).
Năm học vừa qua, cấp mầm non thiếu 51.955, tiểu học thiếu 33.112, THCS thiếu 19.304, THPT thiếu 13.882 giáo viên (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giáo viên mầm non thiếu nhiều là do số trẻ đến trường năm học 2022 - 2023 tăng 132.245 trẻ so với năm học 2021 - 2022, tương đương cần tăng thêm khoảng 5.500 giáo viên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, các ngành chức năng đề xuất giao bổ sung biên chế giáo viên. Trên cơ sở đề xuất, Bộ Chính trị đã bổ sung 65.980 biên chế giáo viên từ năm 2022 đến 2026, riêng năm học 2022 - 2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Trước thềm năm học mới 2023 - 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nhiều giải pháp giải quyết vấn đề thiếu giáo viên trên cả nước. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)
Bộ chỉ đạo các cơ sở đào tạo mở mã ngành đào tạo các môn học mới và các ngành đào tạo giáo viên dạy liên môn; tăng cường liên hệ, kết nối với cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục ở các địa phương. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế cho viên chức ngành Giáo dục; công văn hướng dẫn, chỉ đạo địa phương về việc dồn dịch điểm trường, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Bộ Giáo dục đang tập trung hướng tới việc củng cố, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của giáo viên; ổn định cuộc sống giáo viên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
TTXVN

Xem thêm