An sinh

Nỗi đau và trách nhiệm

Việc thực thi chính sách, cũng như phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam cần sự chung tay, đồng lòng của cả xã hội.

Xoa dịu nỗi đau da cam

Xem thêm