Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Qua 5 năm thực hiện, những kết quả đạt được có thể khẳng định Nghị quyết số 35-NQ/TW là một chủ trương rất đúng, kịp thời, là một trong số các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Chiều 25/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hình hình mới”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị uQốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự Hội nghị.Theo báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong 5 năm (2018-2023), công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được triển khai quyết liệt, bài bản, sâu rộng và đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với toàn bộ các hoạt động, tập trung vào 3 lĩnh vực lớn là nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng và tuyên truyền với nhiều sáng tạo, điểm nhấn nổi bật, khẳng định được bản sắc trường Đảng và uy tín, vị thế, vai trò của Học viện trên mặt trận tư tưởng lý luận.

Học viện đã khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt trên mặt trận tư tưởng, lý luận như: Các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bộ sách thường thức chính trị, Sổ tay Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các mặt hoạt động của Học viện đảm bảo nhuần nhuyễn, bài bản và khá toàn diện. Bên cạnh đó, phương thức, hình thức tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò, nguồn lực của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, qua 5 năm thực hiện và những kết quả đạt được, có thể khẳng định Nghị quyết số 35-NQ/TW là một chủ trương rất đúng, kịp thời, là một trong số các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Học viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi không ngừng đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm tự thân của từng chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, giữa kiên định bảo vệ với kiên quyết, kiên trì đấu tranh, trong đó “xây” là cơ bản.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, đấu tranh bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh trên bình diện toàn quốc. Đây không chỉ là đấu tranh về mặt lý luận mà còn đấu tranh trong việc gỡ bỏ thông tin xấu độc, đấu tranh với các nhà cung cấp mạng, kiểm soát dòng tiền mà các thế lực chống phá hoạt động trên mạng kiểm soát và xử lý nghiêm với những kẻ vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, vi phạm pháp luật.

“Hơn lúc nào hết, chúng ta phải chuẩn bị một tâm thế, một bản lĩnh, trí tuệ thật tốt để đánh thắng mọi kẻ thù, mọi thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm