Chỉ đạo, Điều hành

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Sơn La cần phát huy các sản phẩm nông sản vượt tầm quốc gia, đến được thị trường thế giới

Sơn La

Sơn La tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 19/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm, làm việc tại Sơn La.

Phó Thủ tướng đã nghe tỉnh Sơn La báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương những tháng đầu năm 2023 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh Sơn La đã triển khai quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt 8,71%, quý I/2023 đạt 2,09%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tốt và phát huy lợi thế của địa phương về trồng cây ăn quả trên đất dốc. Công nghiệp phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm. Sơn La chú trọng phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế cạnh tranh. Công tác an sinh xã hội bảo đảm; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 là gần 18%...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Sơn La dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh miền núi Sơn La đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã có các sản phẩm nông sản vượt qua tầm quốc gia đi đến thị trường thế giới.

Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước. Tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch; đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương...

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La./.

Nguyễn Cường

Xem thêm