Chỉ đạo, Điều hành

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mỗi người có uy tín của tỉnh Quảng Nam đã góp sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chức năng và sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

TTXVN - Ngày 18/5, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam.

Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của người có uy tín tỉnh Quảng Nam cho địa phương trong thời gian qua. Cùng với nhân dân trên địa bàn tỉnh, mỗi người có uy tín của tỉnh Quảng Nam đã cùng góp sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chức năng và sứ mệnh cao cả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, thời gian qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc, có nhiều chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung vào các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng, làm mới nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Nam...

Với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam cùng sự nỗ lực chung của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam đã có sự phát triển đáng kể về kinh tế - xã hội. Đời sống nhân dân trong tỉnh được nâng lên rõ rệt. Trong những thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, thời gian tới, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, trở thành trung tâm đoàn kết, nòng cốt trong công tác vận động, hướng dẫn, trao đổi, tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để phản ánh với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới mục tiêu chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác dân tộc, tiếp tục xây dựng đội ngũ cốt cán là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm qua, tình hình đời sống, sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, người có uy tín tỉnh Quảng Nam luôn chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, phản ánh kịp thời với các cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.../.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm